Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Patientinfo

Är du inte nöjd med oss?

Om du har klagomål eller synpunkter på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården. Vill du framföra dina klagomål eller synpunkter direkt till oss på RKC skicka ett mail med rubrik ”klagomål” eller ”förbättringsförslag” till  kvalitet@rkc.se eller skriv till Kvalitetsansvarig,  Ryggkirurgiskt Centrum AB vid Sophiahemmet. Box 5605. 114 86 Stockholm

 

Patientnämnden

Om dina klagomål rör väntetider, bemötande, information etc ska du i första hand vända dig till Patientnämnden.
Patientnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting hittar du HÄR

Kommer du från ett annat landsting så ska du vända dig till patientnämnden i ditt hemlandsting.

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso- sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning om övriga förutsättningar är uppfyllda. För den som vårdas av privat vårdgivare enligt vårdavtal med landstingen/regionerna finns en patientförsäkring hos Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). http://lof.se/

Försäkringspatienter omfattas ej av landstingets/regionens patientförsäkring.

Vårdskada

Har du drabbas av vårdskada har du möjlighet att anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg.

En anmälan bör innehålla:

Den händelse klagomålet avser

När händelsen inträffade

Namn, adress och personnummer

Anmälarens namn och adress (om annan än patienten)

Läs mer eller anmäl vårdskada på IVO, det går att använda blanketten ”anmälan om fel i vården” eller använda deras e-tjänst med mobilt bank-ID. All information hittar du  Här

Anmälan skriftligt skickar du till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm

 

Har du ytterligare frågor om anmälningar  kan du kontakta vår kvalitetsansvarig Helene Disinger på tel: 08-1245 8106 eller via kvalitet@rkc.se

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.