Patientinfo

Är du inte nöjd med oss?

Om du har klagomål eller synpunkter på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården. Vill du framföra dina klagomål eller synpunkter direkt till oss på RKC skicka ett mail med rubrik ”klagomål” eller ”förbättringsförslag” till  kvalitet@rkc.se eller skriv till Kvalitetsansvarig,  Ryggkirurgiskt Centrum AB vid Sophiahemmet. Box 5605. 114 86 Stockholm

 

Patientnämnden

Om dina klagomål rör väntetider, bemötande, information etc ska du i första hand vända dig till Patientnämnden.
Patientnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting hittar du HÄR

Kommer du från ett annat landsting så ska du vända dig till patientnämnden i ditt hemlandsting.

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso- sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning om övriga förutsättningar är uppfyllda. För den som vårdas av privat vårdgivare enligt vårdavtal med landstingen/regionerna finns en patientförsäkring hos Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). http://lof.se/

Försäkringspatienter omfattas ej av landstingets/regionens patientförsäkring.

Har du ytterligare frågor om anmälningar  kan du kontakta vår kvalitetsansvarig Helene Disinger på tel: 08-1245 8106 eller via kvalitet@rkc.se