Ändringar i vår verksamhet under Coronapandemin

Munskydd

Region Stockholm rekommenderar att alla patienter och eventuella medföljande ska använda kirurgiskt munskydd inom öppenvård och tandvård.  Mot bakgrund av den fortsatta höga samhällsspridningen har denna rekommendation utarbetats och ska ses som ett komplement till befintliga riktlinjer och rekommendationer. Åtgärderna införs fr.o.m. nu och kvarstår tills vidare beroende på det epidemiologiska läget.

Munskyddet tas på senast vid ankomst till mottagningen och behålls på under hela besöket. Vi  tillhandahåller munskydd till de som inte bär eget munskydd vid ankomsten. Som vårdlokal räknas korridor på vårdenheten, väntrum, undersöknings- och behandlingsrum, omklädningsrum för patienter, träningslokaler m.fl. För vidare info se dokument från Region Stockholm.

Se även information ”så använder du engångsmunskydd” från folkhälsomyndigheten.

 

Övriga förändringar i vår verksamhet

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället har vi beslutat att tills vidare ställa in all postoperativ rehabträning i grupp. Du som är opererad hos oss kan under denna tid träna hemifrån med stöd av de träningsprogram du fick i samband med utskrivning. Träningsprogram finns också tillgängliga här:  https://www.rkc.se/rehab/traningsprogram/

Du som har behov av stöd och hjälp med din rehabträning erbjuds individuellt besök till en av våra fysioterapeuter. Vi har också utökat våra telefontider till fysioterapeuterna. För att boka en telefontid ring 08-124 581 00 och välj tonval 6.

Vi kommer dessutom under denna tid att lägga upp träningsvideor med övningar du kan göra hemifrån. Dessa program hittar du på vår facebooksida -klicka här så hittar du våra träningsvideor.

 

Vad gör RKC och Sophiahemmet för att kunna erbjuda ett säkert besök under Coronapandemin?

 • Vårdgivare bär heltäckande visir och munskydd vid patientnära arbete
 • Vi erbjuder telefon- eller videokonsultation/digitala vårdbesök för såväl nybesök som återbesök och rehabilitering
 • Vi ringer dig inför planerad operation för att stämma av hur du mår
 • Vi kontrollerar temperaturen på de patienter som kommer till oss för bokade operationer
 • Medarbetare även med mycket lätta symptom är inte i tjänst och likaså råder vi patienter även med mycket lätta symptom att avboka sitt besök eller boka om besöket till ett digitalt vårdbesök/videokonsultation.
 • Vid sen avbokning p.g.a. förkylningssymptom tar vi inte ut någon avbokningsavgift
 • Vi har utökat fokus på våra mycket strikta hygienregler och hygienrutiner
 • Vi har utökat städning och spritning av kontaktytor som dörrhandtag, britsar etc samt utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar
 • Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand och uppmanar till noggrann handhygien
 • Vi har besöksförbud på våra vårdavdelningar för att inte utsätta patienter för smittorisk och rekommenderar att du i möjligaste mån undviker att ta med dig anhöriga till besöket på RKC
 • Vi begränsar antalet personer som vistas i gym och lokaler samtidigt för att möjliggöra för alla att hålla ett tryggt avstånd
 • Vi har inga gruppinformationsträffar, gruppträning eller Alumniträffar under denna period
 • Vi har utökat vårt digitaliserade vårdutbud och digitala tjänster

Till dig som är patient hos oss är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Är du förkyld, har luftvägssymptom/hosta och/eller feber ska du stanna hemma och omboka ditt besök på telefon 08- 124 581 00. Du kan då välja att boka om ditt besök till annat datum eller boka om besöket till ett digitalt vårdbesök.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar löpande ställning till anpassningar i vår verksamhet utifrån hur situationen utvecklar sig. Tack för din förståelse och för visad hänsyn!

Här du kan ta del av uppdaterad information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Covidvård på Ryggkirurgiskt Centrum

Under andra vågen ställde vi på Ryggkirurgiskt Centrum om vår verksamhet för att kunna bidra till covidvården och avlasta de hårt ansträngda akutsjukhusen i regionen. Hela avdelningen gjordes om till en vårdavdelning för patienter med covid-19. Allt för att bidra till den hårt belastade akutvården.