Ändringar i vår verksamhet under Coronapandemin

OBS: med anledning av den ökade smittspridningen i samhället har vi beslutat att ställa in all postoperativ rehabträning i grupp fr.o.m. fre 6/11 t.o.m. slutet av året. Du som är opererad hos oss kan under denna tid träna hemifrån med stöd av de träningsprogram du fick i samband med utskrivning. Träningsprogram finns också tillgängliga här:  https://www.rkc.se/rehab/traningsprogram/

Vi kommer dessutom under denna tid att lägga upp träningsvideor med övningar du kan göra hemifrån. Dessa program hittar du på vår facebooksida -klicka här så hittar du våra träningsvideor

RKC fick under våren i uppdrag av Region Stockholm att avlasta akutsjukvården med rygg- och neurokirurgi som inte kan vänta. Verksamheten med elektiv kirurgi är nu också igång igen som vanligt och remisser som inkommer behandlas kontinuerligt. Som patient kan du följa din remisshantering via 1177, läs mer om detta här.

Vad gör RKC och Sophiahemmet för att kunna erbjuda ett säkert besök under Coronapandemin?

 • Vårdgivare bär heltäckande visir vid patientnära arbete
 • Vi erbjuder telefon- eller videokonsultation/digitala vårdbesök för såväl nybesök som återbesök och rehabilitering
 • Vi ringer dig inför planerad operation för att stämma av hur du mår
 • Vi kontrollerar temperaturen på de patienter som kommer till oss för bokade operationer
 • Medarbetare även med mycket lätta symptom är inte i tjänst och likaså råder vi patienter även med mycket lätta symptom att avboka sitt besök eller boka om besöket till ett digitalt vårdbesök/videokonsultation.
 • Vid sen avbokning p.g.a. förkylningssymptom tar vi inte ut någon avbokningsavgift
 • Vi har utökat fokus på våra mycket strikta hygienregler och hygienrutiner
 • Vi har utökat städning och spritning av kontaktytor som dörrhandtag, britsar etc samt utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar
 • Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand och uppmanar till noggrann handhygien
 • Vi har besöksförbud på våra vårdavdelningar för att inte utsätta patienter för smittorisk och rekommenderar att du i möjligaste mån undviker att ta med dig anhöriga till besöket på RKC
 • Vi begränsar antalet personer som vistas i gym och lokaler samtidigt för att möjliggöra för alla att hålla ett tryggt avstånd
 • Vi har inga gruppinformationsträffar, gruppträning eller Alumniträffar under denna period

Till dig som är patient hos oss är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Är du förkyld, har luftvägssymptom/hosta och/eller feber ska du stanna hemma och omboka ditt besök på telefon 08- 124 581 00. Du kan då välja att boka om ditt besök till annat datum eller boka om besöket till ett digitalt vårdbesök.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar löpande ställning till anpassningar i vår verksamhet utifrån hur situationen utvecklar sig. Tack för din förståelse och för visad hänsyn!

Här du kan ta del av uppdaterad information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset