Vi har begränsad mottagning och operationskapacitet under Coronapandemin

RKC har fått i uppdrag av Region Stockholm att avlasta akutsjukvården med rygg och neurokirurgi som inte kan vänta. Vi tar emot remisser, bedömer och prioriterar dem. Vi försöker se alla patienter inom 5 dagar och vid s.k. imperativa fall inom 1-3 dagar. För remittenter så har vi TC journalsystem.

  • Är du förkyld, har feber eller hosta ska du stanna hemma och omboka ditt besök på telefon 08- 124 581 00.
  • Vi erbjuder telefon- eller videokonsultation för såväl nybesök som återbesök och rehabilitering.
  • Vi ringer dig inför planerad operation för att stämma av hur du mår.
  • Det råder generellt besöksförbud på vårdavdelningen.
  • Vi rekommenderar att du i möjligaste mån undviker att ta med dig anhöriga till besöket på RKC.
  • Samtliga Alumniträffar och preoperativ gruppinformation är inställda tills vidare.
  • Personer över 70 år, eller de som tillhör riskgrupp, avråds från att delta i grupprehabilitering.

Tack för att du visar hänsyn!