Ryggkirurgiskt centrum stöttar covidvården under andra vågen

2020-12-25: För att avlasta regionen kommer RKC under perioden 7 januari till den 5 februari bedriva covidvård. Vi kommer att ha 16 vårdplatser med dygnetruntvård för covidpatienter, samt beredskap för 2 platser för intermediärvård (IMA) på vår vårdavdelning. Patienterna kommer att överföras från akutsjukhusen till RKC och flertalet av våra kompetenta medarbetare kommer att vara involverade i vården av covidpatienter under denna period. Då vårdavdelningen är helt separerad från resten av vår verksamhet och ligger isolerad på ett eget våningsplan så kommer vi på ett säkert sätt kunna bedriva mottagningsverksamhet som vanligt och vi kommer även fortsätta utföra imperativ rygg- och nackkirurgi på vår operationsavdelning. -Vi är stolta över att kunna bidra till covidvården under pandemin då resurserna inom sjukvården är mycket ansträngda, säger verksamhetschef Per Svedmark.

Hur påverkas du som patient hos oss?

Den vård som vi har uppdrag för kommer att utföras som vanligt. Har du inplanerad vård, bokade besök eller bokad operation så är det inga förändringar om inte annat meddelas. Om vi behöver prioritera om och skjuta upp vården/ditt besök så kontaktar vi dig. Vi kommer höra av oss minst 24 timmar före ditt besök eller din operation, om det skulle ställas in eller bli ändringar. Självklart hör vi av oss tidigare om vi kan. Det är viktigt att du kommer på dina inbokade besök / din inbokade operation om du inte hör något annat.

Övriga ändringar i vår verksamhet under Coronapandemin

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället har vi beslutat att ställa in all postoperativ rehabträning i grupp fr.o.m. fre 6/11 t.o.m. januari 2021. Du som är opererad hos oss kan under denna tid träna hemifrån med stöd av de träningsprogram du fick i samband med utskrivning. Träningsprogram finns också tillgängliga här:  https://www.rkc.se/rehab/traningsprogram/

Vi kommer dessutom under denna tid att lägga upp träningsvideor med övningar du kan göra hemifrån. Dessa program hittar du på vår facebooksida -klicka här så hittar du våra träningsvideor.

Vad gör RKC och Sophiahemmet för att kunna erbjuda ett säkert besök under Coronapandemin?

 • Vårdgivare bär heltäckande visir och munskydd vid patientnära arbete
 • Vi erbjuder telefon- eller videokonsultation/digitala vårdbesök för såväl nybesök som återbesök och rehabilitering
 • Vi ringer dig inför planerad operation för att stämma av hur du mår
 • Vi kontrollerar temperaturen på de patienter som kommer till oss för bokade operationer
 • Medarbetare även med mycket lätta symptom är inte i tjänst och likaså råder vi patienter även med mycket lätta symptom att avboka sitt besök eller boka om besöket till ett digitalt vårdbesök/videokonsultation.
 • Vid sen avbokning p.g.a. förkylningssymptom tar vi inte ut någon avbokningsavgift
 • Vi har utökat fokus på våra mycket strikta hygienregler och hygienrutiner
 • Vi har utökat städning och spritning av kontaktytor som dörrhandtag, britsar etc samt utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar
 • Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand och uppmanar till noggrann handhygien
 • Vi har besöksförbud på våra vårdavdelningar för att inte utsätta patienter för smittorisk och rekommenderar att du i möjligaste mån undviker att ta med dig anhöriga till besöket på RKC
 • Vi begränsar antalet personer som vistas i gym och lokaler samtidigt för att möjliggöra för alla att hålla ett tryggt avstånd
 • Vi har inga gruppinformationsträffar, gruppträning eller Alumniträffar under denna period

Till dig som är patient hos oss är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Är du förkyld, har luftvägssymptom/hosta och/eller feber ska du stanna hemma och omboka ditt besök på telefon 08- 124 581 00. Du kan då välja att boka om ditt besök till annat datum eller boka om besöket till ett digitalt vårdbesök.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar löpande ställning till anpassningar i vår verksamhet utifrån hur situationen utvecklar sig. Tack för din förståelse och för visad hänsyn!

Här du kan ta del av uppdaterad information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset