2020-12-25:

Ryggkirurgiskt centrum stöttar covidvården under andra vågen

Under pandemins första våg i våras ställde RKC tidigt om verksamheten för att hjälpa till att avlasta den mycket ansträngda akuta sjukvården. Målet då var att ställa våra resurser till förfogande för att stötta den hårt ansträngda akut- och intensivvården i Region Stockholm. Ett flertal medarbetare lånades ut för att arbeta inom covidvården samt även materiel, bland annat ett flertal sängar.

Nu hotar en ny kris under coronapandemins andra våg och det är just nu ett historiskt högt tryck på akutsjukvården. Region Stockholm har gjort förfrågningar till vårdvalsaktörerna om att avvara personal och resurser till akutsjukhusen för att mobilisera krafter till covidvården. Med anledning av detta ställer RKC på nytt om verksamheten för att denna gång ställa hela vårdavdelningen och delar av vår mycket kompetenta personalstyrka till förfogande. Under perioden 7 januari till den 5 februari kommer vi att bedriva covidvård. Vi kommer att ha 16 vårdplatser med dygnetruntvård för covidpatienter, samt beredskap för 2 platser för intermediärvård (IMA) på vår vårdavdelning. Patienterna kommer att överföras från akutsjukhusen till RKC och flertalet av RKC:s kompetenta medarbetare kommer att vara involverade i vården av covidpatienter under denna period. Då vårdavdelningen är helt separerad från resten av vår verksamhet och ligger isolerad på ett eget våningsplan så kommer vi på ett säkert sätt kunna bedriva mottagningsverksamhet som vanligt och vi kommer även fortsätta utföra imperativ rygg- och nackkirurgi på vår operationsavdelning.

-Vi är stolta över att kunna bidra till covidvården under pandemin då resurserna inom sjukvården är mycket ansträngda, säger verksamhetschef Per Svedmark.