Pär I Sophianytt

Läs om vår verksamhet i Sophia Nytt!

 

http://sjukhus.sophiahemmet.se/sophianytt/battre-diagnoser-ger-farre-ingrepp/

http://sjukhus.sophiahemmet.se/sophianytt/snart-ar-helen-ater-den-aktiva-person-hon-var-innan-diskbracket/