Nyheter / RKC i media

2022-01-31

RKC lanserar ny chattfunktion

Den 1 februari lanserar vi vår nya chattfunktion på vår hemsida. Den är till för att underlätta för dig som är patient hos oss att komma i kontakt med oss. För att säkerställa att våra befintliga patienter snabbt kan nå oss och få svar på eventuella frågor testar vi nu detta som ett komplement till övriga kontaktvägar. Vi hoppas att det kommer upplevas som ett bra sätt för de patienter som har kortare eller enklare frågeställningar att snabbt få svar på sina frågor.  Läs mer här.

2021-02-15

Verksamhetschef Per Svedmark och enhetschef Anna Berg berättar om omställningen från ryggkirurgi till covidvård i ny artikel i Dagens Medicin

Den 22 december skrevs avtal med regionen och den 7 januari slogs dörrarna till den nya covidavdelningen på RKC upp. Fram till den 5 februari, då avdelningen stängde, vårdades ett 30-tal covidpatienter som kom från Stockholms akutsjukhus till RKC.

– Vi fick allt material och skyddsutrustning som vi behövde. Vårdhygien Stockholm och infektion från Huddinge var här och lärde oss hur vi ska klä på och av oss och göra barriärer. Vi utbildade alla, från läkare till lokalvårdare, säger verksamhetschef Per Svedmark.

För RKC:s personal innebar omställningen mer än bara mer skyddsutrustning. För att klara bemanningen dygnet runt sju dagar i veckan infördes tolvtimmarspass och dagpersonal fick ibland jobba natt. Anna Berg, enhetschef och kliniskt arbetande sjuksköterska, säger att många har sett framemot normala arbetstider igen. Anna Berg betonar att tolv timmar är en lång tid.

– Vi kunde bara ha skyddsutrustningen på oss i högst fyra timmar så vi hade planerade raster där alla fick dricka och vila en stund.

Vad var största skillnaden jämfört med ditt vanliga jobb?

– Vi opererar normalt ryggpatienter som har ont men som är relativt friska i sitt tillstånd. De går hem efter en natt eller två. Nu har vi haft patienter som inte kan gå utan syrgas. De var oftast mycket trötta och behövde mycket hjälp. Vi hade också patienter som förlorat sin fru eller man i covid och som nu var kvar själva på sjukhus.

Skulle du göra om det om det blir en tredje våg?

– Ja, viljan finns hos många av oss här, säger Anna Berg.

Eftersom färre covidpatienter behöver sjukhusvård nu förlängdes inte avtalet med Region Stockholm.

Läs hela artikeln i Dagens medicin på deras hemsida: 
Privata RKC ställde om till covidavdelning – Dagens Medicin

2021-02-05

Covidvård på Ryggkirurgiskt Centrum

Som första privata vårdgivare ställde vi på Ryggkirurgiskt Centrum i början av januari om vår verksamhet för att kunna bidra till covidvården och avlasta de hårt ansträngda akutsjukhusen i regionen. Under några veckor i slutet av december förbereddes omställningen och hela vår vårdavdelning gjordes om till covidavdelning.

Länk till Sophianytt som skapat filmen:  https://sophianytt.se/artiklar/covidvard-pa-sophiahemmet/

2021-01-15

Tidningen Mitt i skriver om den nya akutavdelningen för covidpatienter på RKC

Första veckan i januari öppnade en ny akutavdelning för covidpatienter på Ryggkirurgiskt Centrum. Redan efter två dagar var elva av de 16 platserna belagda.

– Det är viktigt på flera sätt. Akutsjukvården behöver vår hjälp om de ska klara det kraftigt ökande antalet covidpatienter. Det är också en möjlighet för våra medarbetare att bidra i ett svårt läge, något som många hos oss verkligen vill, berättar RKC:s VD Per Svedmark.

Målgruppen är covidpatienter som behöver sjukhusvård och till exempel syrgas, men inte intensivvård.

– Det är viktigt att understryka att det är akutsjukhusen som väljer vilka som ska föras över till oss. Vi har möjlighet att lägga patienter i respirator, men då enbart en kort tid och tills de är stabila nog att kunna skickas tillbaka till akutsjukhusen.

Fram till den 5 februari kommer Ryggkirurgiskt centrum endast att genomföra de ordinarie operationer som inte kan vänta.

– Vi har varit noga med att ha ett slutdatum för uppdraget. Både för medarbetarnas skull och för att våra patienter inte kan vänta på operation längre än så. Men om det skulle bli ett riktigt katastrofläge i sjukvården kanske vi måste tänka om, säger Per Svedmark.

Läs hela artikeln här: https://www.mitti.se/nyheter/sophiahemmet-far-tillfallig-covidavdelning/

2021-01-13

Läs mer om RKC:s arbete med covidpatienter i ny artikel i Sophianytt

Ryggkirurgiskt centrum vid Sophiahemmet är första privata vårdgivaren i regionen som gör om en befintlig avdelning till vård av covidpatienter. Det som ett led i arbetet att avlasta de hårt ansträngda akutsjukhusen.

Läs hela artikeln här: https://sophianytt.se/artiklar/tillfallig-covidavdelning-pa-sophiahemmet/

obj-sophianytt 2021 01 13
RKC:s Verksamhetschef Per Svedmark

2021-01-11

Dagens Samhälle skriver om RKC:s arbete med covidpatienter

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/privat-vard-staller-om-att-ta-hand-om-covidpatienter

2021-01-08

Se SVT:s inslag om hur RKC ställer om till covidvård

Under torsdagen öppnades en akutavdelning för covid-patienter på RKC. Den nya avdelningen tar emot 16 patienter.

– Vi har gjort om en postoperativ enhet på vår ryggkirurgiavdelning där vi kommer ta emot covid-patienter från regionens akutsjukhus, säger Per Svedmark, vd för Ryggkirurgiskt Centrum.

Se SVT:s inslag om RKC:s arbete med covidpatienter här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/privat-vardgivare-staller-om-till-covidvard

2020-12-25

Ryggkirurgiskt centrum stöttar covidvården under andra vågen

Under pandemins första våg i våras ställde RKC tidigt om verksamheten för att hjälpa till att avlasta den mycket ansträngda akuta sjukvården. Målet då var att ställa våra resurser till förfogande för att stötta den hårt ansträngda akut- och intensivvården i Region Stockholm. Ett flertal medarbetare lånades ut för att arbeta inom covidvården samt även materiel, bland annat ett flertal sängar.

Nu hotar en ny kris under coronapandemins andra våg och det är just nu ett historiskt högt tryck på akutsjukvården. Region Stockholm har gjort förfrågningar till vårdvalsaktörerna om att avvara personal och resurser till akutsjukhusen för att mobilisera krafter till covidvården. Med anledning av detta ställer RKC på nytt om verksamheten för att denna gång ställa hela vårdavdelningen och delar av vår mycket kompetenta personalstyrka till förfogande. Under perioden 7 januari till den 5 februari kommer vi att bedriva covidvård. Vi kommer att ha 16 vårdplatser med dygnetruntvård för covidpatienter, samt beredskap för 2 platser för intermediärvård (IMA) på vår vårdavdelning. Patienterna kommer att överföras från akutsjukhusen till RKC och flertalet av RKC:s kompetenta medarbetare kommer att vara involverade i vården av covidpatienter under denna period. Då vårdavdelningen är helt separerad från resten av vår verksamhet och ligger isolerad på ett eget våningsplan så kommer vi på ett säkert sätt kunna bedriva mottagningsverksamhet som vanligt och vi kommer även fortsätta utföra imperativ rygg- och nackkirurgi på vår operationsavdelning.

-Vi är stolta över att kunna bidra till covidvården under pandemin då resurserna inom sjukvården är mycket ansträngda, säger verksamhetschef Per Svedmark.

2020-06-11

RKC avlastar akutsjukvården under coronapandemin

Omställningen under coronakrisen har gjort att Ryggkirurgiskt Centrum nu avlastar akutsjukhusen med rygg- och neurokirurgi.

Vården av coronapatienter har gjort att akutsjukhusen tvingats kraftigt dra ner på övrig verksamhet. I mitten av mars fick därför Per Svedmark, verksamhetschef på Ryggkirurgiskt Centrum, frågan från Region Stockholm: Kan ni hjälpa akutsjukhusen med rygg- och neurokirurgi som inte kan vänta?

– Jag frågade mina medarbetare hur de ställde sig. Jag var tydlig med att det var frivilligt och att det förmodligen skulle innebära nya rutiner och ökad arbetsbelastning. Samt många nya utmaningar som måste lösas ad hoc, säger han.

Svaret blev ett rungande ja. Det kändes självklart för alla att ställa upp i det pressade läget, och i början av april togs de första patienterna emot.

– Avtalet gäller imperativ rygg- och neurokirurgi, alltså kirurgi som inte kan anstå. Det kan vara en tumör som trycker mot ryggmärgen och på sikt kan orsaka nervskador eller ett akut diskbråck som är väldigt smärtsamt, förklarar Per Svedmark.

Hittills har Ryggkirurgiskt Centrum tagit emot cirka 50 patienter från akutsjukhusen. Dessutom har kliniken lånat ut nio medarbetare till akutvården.

– Det finns en enorm kapacitet och kreativitet på RKC. Här finns en beredskap för att ställa om direkt om så krävs vilket är en otrolig styrka, säger Per Svedmark.

Läs hela artikeln här:
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/bakgrund-som-stridspilot-en-tillgang

rkc_imperativvard