Rehab efter bakre cervikal fusion

Vad innebär rehabiliteringen?

Att rehabträna efter din operation är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat och funktion. Då symtombilden vid Cervikal myelopati ofta varierar så blir också rehabiliteringen specifikt anpassad för de symptom som just du har. Som en självklar del av din återhämtning tar vi på RKC fram en individuell rehabiliteringsplan. Målsättningen är att återskapa styrka, funktion och rörlighet och öka din tillit till rygg och nacke. Detta kommer ge dig bästa förutsättningar för en god livskvalitet och hjälpa till att förebygga framtida problem. Rehabperioden efter operation varierar mellan ca 3-6 månader och därefter rekommenderar vi att du fortsätter friskvårdsträna för att bibehålla bästa möjliga nack- och rygghälsa.  

Första tiden

Den första tiden efter nackoperation är din största uppgift att skapa så goda förutsättningar som
möjligt för läkning och komma igång med vardagsaktiviteter. Din kropp har en fantastisk förmåga
till läkning som du kan optimera och påverka genom bra kost, god sömn, röra på dig samt fortsätta
med det rökstopp som du inledde före operationen. Engagera dig gärna i saker du tycker om att
göra eftersom de har en positiv effekt på din kropp. Växla mellan aktivitet och vila.
De första veckorna läker såret och det är vanligt med smärta, svullnad och stelhet runt såret.
Smärtan, som kan vara ganska kraftig, beror på att du har blivit opererad och att du läker, inte på
att något är fel. Armsmärtan kan öka efter några dagar på grund av svullnaden men avtar i takt
med läkningen. Om du följer läkemedelsordinationen bör detta vara hanterbart och successivt
avtagande, men kan ibland ta månader.

Vad får jag göra?

Din nacke är stabil och håller för belastning. De skruvar och stag som är inopererade är mycket hållfasta och komplikationer från dessa är extremt ovanligt. Många undrar vad de ska undvika första tiden efter operationen. Rädsla och oro för att något ska gå sönder i nacken eller att du kan förstöra din operation kan ibland leda till att du undviker normal alldaglig rörelse. Det finns få restriktioner för vad du får och inte får göra och ingen gräns på antal kilo du får lyfta. Lyssna på kroppen och undvik maximal ytterlägesbelastning av nacken de första sex veckorna. Likaså kan du undvika maxbelastning första tiden. Att det gör lite ont när du utför vissa rörelser eller aktiviteter betyder inte att har haft sönder någonting utan är vanligtvis en reaktion från sårområdet. Om någon aktivitet ger kvarvarande smärta så testa att minska eller dela upp denna. Hellre små insatser ofta än alltför stora insatser på en gång.

Klicka på länken nedan för att se aktivitetsråd och förslag på övningar för de första 2 veckorna efter operation. Programmet innehåller ett utbud av olika övningar som syftar till att främja andning, cirkulation och rörlighet efter din operation. Övningarna skall kännas behagliga att utföra och om någon övning inte passar dig kan du välja bort just denna.

Aktivitetsråd efter nackoperation. 

Hur mycket ska jag träna?

I början är det viktigaste att komma igång med rörelse och skapa cirkulation för att optimera läkningen. Det gör du bäst genom regelbundna promenader och de rörelseövningar du kan se i aktivitetsråden ovan. Dessa utförs efter ork och smärta. Dela gärna i början upp dina aktiviteter under dagen och öka successivt gångsträcka, intensitet och belastning efter förmåga. Målet är 30–60 minuters promenad per dag. När såret är läkt är nästa steg att börja förbättra din rörlighet, styrka, balans och koordination. Anpassa din träning efter dina fysiska förutsättningar, ork och smärta.

Efter 4 veckor

Ca 4 veckor efter din operation får du komma tillbaka till oss och träffa en av våra fysioterapeuter. Nu har du kommit en bra bit på din återhämtning och såret har läkt. Det är nu dags att stegra träningen för att ytterligare bygga upp styrka, uthållighet och funktion som du eventuellt har tappat p.g.a. tidigare inaktivitet och de symptom du haft innan din operation.

Om du inte redan har fått en bokad tid till fysioterapeut efter din operation kan du kontakta oss. Är du försäkringspatient kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Efter avslutad rehab är det viktigt att du hittar någon fysisk aktivitet eller träningsform som du tycker om och kan vidmakthålla långsiktigt. Var inte rädd att prova på olika saker för att hitta vad som passar just dig.

Frågor?

Har du frågor om aktivitet, rörelse eller träning efter din operation eller om armsmärta tillkommer som är likadan eller värre än den du hade innan operationen så vill vi att du kontaktar oss på fysioterapin.

Har frågor angående sårläkning eller postoperativ smärtlindring så ringer du våra sjuksköterskor på postop-mottagningen.

Via vårt växelnummer når du både vår postop-mottagning och våra fysioterapeuter samt kan få hjälp med tidsbokning vid behov. Tel. 08–12458100

Så här går operationen till: