Diagnos

Rehab efter skoliosoperation / större steloperation ≥4 nivåer

Vad innebär en fusionsoperation?

En fusion- eller steloperation är ett ingrepp som fixerar ett segment, kota-disk-kota, kotor (eller leder) som i vanliga fall är rörliga. Steloperationen gör därmed segmentet orörligt och fixerat (kotorna orörliga och fixerade) vid en och samma position. Vid långvarig rörelseframkallad smärta i ländryggen (pga fraktur eller förskjutning / felställning mellan kotor) kan en steloperation vara en lösning för att avhjälpa problemet och lindra smärtan. Syftet med steloperationer i ländryggen är att den förhindrar rörelse mellan två eller flera kotor, och därmed avvärjer den smärtande rörelsen.

Steloperation kan vara ett bra alternativ vid många olika typer av långvariga ryggbesvär, exempelvis:

Vad innebär rehabiliteringen?

Att rehabträna efter din operation är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat och funktion. Som en självklar del av din behandling hos oss tar vi fram en individuell rehabiliteringsplan som är specialanpassad efter dina förutsättningar. Målsättningen är att återskapa fullgod styrka, funktion och rörlighet och öka din tillit till ryggen. Detta kommer ge dig bästa förutsättningar för en god livskvalitet och hjälpa till att förebygga framtida problem. Ofta är du fullt rehabiliterad efter 6-12 månader och därefter rekommenderar vi att du fortsätter friskvårdsträna för att bibehålla bästa möjliga rygghälsa.  

En tydlig riskfaktor som dessutom är påverkbar, är rökning. En rökande patient har större risk förkomplikationer efter operation såsom infektion och utebliven läkning. En icke-rökande patient har betydligt större chans till ett gott behandlingsresultat, än en rökare. För hjälp med att sluta röka, se: slutarokalinjen.se.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Återhämtning är förstås individuell men vanligtvis brukar det ta 2-3 månader. Rekommenderad sjukskrivning brukar vara under lika lång tid beroende på vilken typ av arbete du har. Ofta är du fullt rehabiliterad efter 6-12 månader.

Första tiden; v. 1–4

Den första tiden efter ryggoperation är din största uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för läkning och komma igång med vardagsaktiviteter. Din kropp har en fantastisk förmåga till läkning som du kan optimera och påverka genom en bra kost, god sömn, röra på dig samt fortsätta med det rökstopp som du inledde innan operationen. Engagera dig gärna i saker du tycker om att göra eftersom de har en positiv effekt på din kropp. Växla mellan aktivitet och vila. De första veckorna läker såret och det är normalt med smärta, stelhet och svullnad runt såret. Det är även helt normalt att du kan få tillbaka lättare bensymtom efter några dagar på grund av sårsvullnaden. Sårläkningstiden kan variera något beroende på dina individuella förutsättningar. Smärtan beror på att du har blivit opererad och pga. sårläkningen, inte på att något är fel. Om du följer läkemedelsordinationen bör detta vara hanterbart och successivt avtagande.

Vad får jag göra?

Din rygg är stabil och håller för belastning. De skruvar och stag som är inopererade är mycket hållfasta och komplikationer från dessa är extremt ovanligt. Många undrar vad de ska undvika första tiden efter operationen. Rädsla och oro för att något kan gå sönder i ryggen eller att du kan förstöra
din operation kan ibland leda till att du undviker normal alldaglig rörelse. Det finns inga restriktioner på vad du får och inte får göra och ingen gräns på antal kilo du får lyfta. Lyssna på kroppen och undvik maximal belastning första tiden efter operation. Att det gör lite ont när du utför vissa
rörelser eller aktiviteter betyder inte att du har haft sönder något utan är vanligtvis en reaktion från sårområdet. Om någon aktivitet ger kvarvarande smärta så testa att minska eller dela upp denna. Hellre små insatser ofta än alltför stora insatser på en gång. Prata med din kirurg och din fysioterapeut om du känner dig osäker på hur du kan belasta och vad du får göra.

Klicka på länken nedan för att se aktivitetsråd och förslag på övningar för de första 2 veckorna efter operation. Programmet innehåller ett utbud av olika övningar som syftar till att främja andning, cirkulation och rörlighet efter din operation. Övningarna skall kännas behagliga att utföra och om någon övning inte passar dig kan du välja bort just denna.

Hur mycket ska jag träna?

I början är det viktigaste att komma igång med rörelse och vardagsaktiviteter och skapa cirkulation för att optimera läkningen. Det gör du bäst genom regelbundna promenader och de rörelseövningar du kan se i aktivitetsråden ovan. Dessa utförs efter ork och smärta. Dela gärna i början upp det i flera gånger per dag och öka successivt gångsträckan, gånghastighet och övningarna efter förmåga. Målet är 30–60 minuters promenad per dag.

När såret är läkt är nästa steg att börja förbättra din rörlighet, styrka, balans och koordination. Anpassa din träning efter dina fysiska förutsättningar, ork och smärta.

Successivt kan du öka belastning i träning och aktivitet. Efter 6-12  månader har du oftast uppnått en hållfasthet och tolerans för full belastning. Prata med din fysioterapeut om du har frågor kopplat till detta.

Efter 4 veckor

Ca 4 veckor efter din operation får du komma tillbaka till oss och träffa en av våra fysioterapeuter. Nu har du kommit en bra bit på din återhämtning och såret har läkt. Det är nu dags att stegra träningen för att
ytterligare bygga upp styrka, uthållighet och funktion som du eventuellt har tappat p.g.a. tidigare inaktivitet och de symptom du haft innan din operation.

Om du inte redan har fått en bokad tid till fysioterapeut efter din operation kan du kontakta oss. Är du försäkringspatient kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Efter avslutad rehab är det viktigt att du hittar någon fysisk aktivitet eller träningsform som du tycker om och kan vidmakthålla långsiktigt. Var inte rädd att prova på olika saker för att hitta vad som passar just dig.

Frågor?

Har du frågor om aktivitet, rörelse eller träning, eller om bensmärta tillkommer som är likadan eller värre än den du hade innan operationen så vill vi att du kontaktar oss på fysioterapin.

Har frågor angående sårläkning eller postoperativ smärtlindring så kan du ringa våra sjuksköterskor på postop-mottagningen. Via vårt växelnummer når du både vår postop-mottagning och våra fysioterapeuter samt kan få hjälp med tidsbokning vid behov.  Tel. 08–12458100

Så här går en steloperation till: