Rehab efter spinal stenosoperation i ländryggen

Vad innebär rehabiliteringen?

Att rehabträna efter din operation är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat och funktion. Som en självklar del av din behandling hos oss tar vi fram en individuell rehabiliteringsplan som är specialanpassad efter dina förutsättningar. Målsättningen är att återskapa fullgod styrka, funktion och rörlighet och öka din tillit till ryggen. Detta kommer ge dig bästa förutsättningar för en god livskvalitet och hjälpa till att förebygga framtida problem. Rehabperioden efter operation varierar mellan ca 3-6 månader och därefter rekommenderar vi att du fortsätter friskvårdsträna för att bibehålla bästa möjliga nack- och rygghälsa.  

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Sjukskrivningens längd efter en operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men det brukar vara 2-6 veckor.

Första tiden; v. 1–4

Den första tiden efter ryggoperation är din största uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för läkning och komma igång med vardagsaktiviteter. Din kropp har en fantastisk förmåga till läkning som du kan optimera och påverka genom en bra kost, god sömn, röra på dig samt fortsätta med det rökstopp som du inledde innan operationen. Engagera dig gärna i saker du tycker om att göra eftersom de har en positiv effekt på din kropp. Växla mellan aktivitet och vila. De första veckorna läker såret och det är normalt med smärta, stelhet och svullnad runt såret. Det är även helt normalt att du kan få tillbaka lättare bensymtom efter några dagar på grund av sårsvullnaden. Sårläkningstiden kan variera något beroende på dina individuella förutsättningar. Smärtan beror på att du har blivit opererad och pga. sårläkningen, inte på att något är fel. Om du följer läkemedelsordinationen bör detta vara hanterbart och successivt avtagande.

Vad får jag göra?

Din rygg är stabil och håller för belastning. Många undrar vad de ska undvika första tiden efter operationen. Rädsla och oro för att något kan gå sönder i ryggen eller att du kan förstöra din operation kan ibland leda till att du undviker normal och alldaglig rörelse. Det finns inga restriktioner för vad du får och inte får göra och ingen gräns på antal kilo du får lyfta. Lyssna på
kroppen och undvik maximal belastning den första tiden efter operation. Att det gör lite ont när du utför vissa rörelser eller aktiviteter betyder inte att du har haft sönder något utan är vanligtvis en reaktion från sårområdet. Om någon aktivitet ger kvarvarande smärta så testa att minska eller dela
upp denna. Hellre små insatser ofta än alltför stora insatser på en gång.

Klicka på länken nedan för att se aktivitetsråd och förslag på övningar för de första 2 veckorna efter operation. Programmet innehåller ett utbud av olika övningar som syftar till att främja andning, cirkulation och rörlighet efter din operation. Övningarna skall kännas behagliga att utföra och om någon övning inte passar dig kan du välja bort just denna.

Hur mycket ska jag träna?

I början är det viktigaste att komma igång med rörelse och vardagsaktiviteter och skapa cirkulation för att optimera läkningen. Det gör du bäst genom regelbundna promenader och de rörelseövningar du kan se i aktivitetsråden ovan. Dessa utförs efter ork och smärta. Dela gärna i början upp det i flera gånger per dag och öka successivt gångsträckan, gånghastighet och övningarna efter förmåga. Målet är 30–60 minuters promenad per dag.

När såret är läkt är nästa steg att börja förbättra din rörlighet, styrka, balans och koordination. Anpassa din träning efter dina fysiska förutsättningar, ork och smärta.

Efter 4 veckor

Ca 3-4 veckor efter din operation får du komma tillbaka till oss och träffa en av våra fysioterapeuter. Nu har du kommit en bra bit på din återhämtning och såret har läkt. Det är nu dags att stegra träningen för att
ytterligare bygga upp styrka, uthållighet och funktion som du eventuellt har tappat p.g.a. tidigare inaktivitet och de symptom du haft innan din operation.

Om du inte redan har fått en bokad tid till fysioterapeut efter din operation kan du kontakta oss. Är du försäkringspatient kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Efter avslutad rehab är det viktigt att du hittar någon fysisk aktivitet eller träningsform som du tycker om och kan vidmakthålla långsiktigt. Var inte rädd att prova på olika saker för att hitta vad som passar just dig.

Frågor?

Har du frågor om aktivitet, rörelse eller träning, eller om bensmärta tillkommer som är likadan eller värre än den du hade innan operationen så vill vi att du kontaktar oss på fysioterapin.

Har frågor angående sårläkning eller postoperativ smärtlindring så kan du ringa våra sjuksköterskor på postop-mottagningen. Via vårt växelnummer når du både vår postop-mottagning och våra fysioterapeuter samt kan få hjälp med tidsbokning vid behov. Tel. 08–12458100

Såhär går operationen till: