Om oss
Erwin

Erwin Lindén

Erwin är leg. Fysioterapeut, har en magisterexamen inom Fysioterapi (MSc) samt en specialisering inom Smärta och smärtrehabilitering. Han har utöver detta många års vidareutbildning inom beteendemedicin, idrottsmedicin samt olika former av manuell terapi, däribland Ortopedisk manuell Terapi. Han har också många års erfarenhet av träning och rörelse i olika former och har lång erfarenhet av arbete inom primärvården med omhändertagande av människor i alla åldrar och fysiska förmågor. Med erfarenhet av att leva med smärta arbetar Erwin biopsykosocialt, det vill säga med en helhetssyn där du som person står i fokus. Han förenar teori och praktik där långsiktighet och hållbarhet är nyckelord i rehabiliteringen.