Diagnos

Steloperation i ländryggen

En steloperation är ett ingrepp som fixerar ett segment, kota-disk-kota, kotor (eller leder) som i vanliga fall är rörliga. Steloperationen gör därmed segmentet orörligt och fixerat (kotorna orörliga och fixerade) vid en och samma position.
Vid långvarig rörelseframkallad smärta i ländryggen (pga fraktur eller förskjutning av kotor) kan en steloperation vara en lösning för att avhjälpa problemet och lindra smärtan. Syftet med steloperationer i ländryggen är att den förhindrar rörelse mellan två eller flera kotor, och därmed avvärjer den smärtande rörelsen.

Steloperation kan vara ett bra alternativ vid många olika typer av långvariga ryggbesvär, exempelvis:

Så här går en steloperation till

Restriktioner inför steloperationen:

En tydlig riskfaktor som dessutom är påverkbar, är rökning. En rökande patient har större risk förkomplikationer såsom infektion, utebliven läkning. En icke-rökande patient har betydligt större chans till ett gott behandlingsresultat, än en rökare. För hjälp med att sluta röka, se: slutarokalinjen.se.

Resultat och återhämtning – livet efter en steloperation

Det önskade resultatet (och vanligaste resultatet) efter en steloperation är en avsevärt lägre smärta i ryggen, och därmed en förbättrad livskvalitet. Ofta upplever patienten paradoxalt en ökad rörlighet efter en steloperation om ryggsmärtan har minskat. Själva stelheten i ländryggen upplevs ofta dessutom enbart som en måttlig begränsning för rörelsefriheten.

Enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi blir 70% av de opererade ”mycket nöjda” eller ”nöjda” över resultatet efter genomförd operation, 20% upplever ingen förbättring, och 5-10% upplever ökade besvär. Många patienter upplever även en kontinuerlig gradvis förbättring under 1-2 år efter genomförd operation.

Sjukskrivning och rehabilitering

Återhämtningen är förstås individuell, men uppgår vanligtvis till 2-3 månader. Sjukskrivning efter en steloperation rekommenderas att vara under lika lång tid, beroende på vilken typ av arbete patienten har.

Som en självklar del av behandlingsplanen skapar våra fysioterapeuter i samråd med ryggkirurg en individanpassad rehabplan för varje patient utifrån individuella behov och förutsättningar. Alla våra fysioterapeuter har lång erfarenhet av både behandling, diagnostik och rehabilitering av ryggrelaterade besvär. Här kan du läsa mer om rehab och rehabträning.

Eventuella komplikationer vid denna ryggoperation:

De främsta och vanligaste riskerna vid en steloperation i ryggen är ytliga sårinfektioner, vilka åtgärdas med antibiotikabehandling. Det finns risker för att hinnan runt nerverna kan gå sönder under operationen, och då läcka ryggmärgsvätska. Detta är dock ingen allvarlig komplikation, hinnan får då lagas och patienten får ha sängläge under ett dygn.