Utbildning

Vår ambition på RKC är att utbilda och föra en dialog med våra samarbetspartners. Vi har tidigare haft flera välbesökta föreläsningar om bl.a. spinal stenos, halsrygg, diskbråck och långvarig ryggsmärta.

Vi håller regelbundet utbildningar som riktas till olika yrkesgrupper och vårdgivare. Vartefter datum och innehåll blir klara kommer det att publiceras under denna flik.

Om du har haft kontakt med oss och ska gå en utbildning kan du anmäla dig via formuläret här nedan.

Utbildning för studenter

Vi är vana vid att handleda och utbilda. Regelbundet tar vi emot sjuksköterskestudenter, ST-läkare inom ortopedi och neurokirurgi, fysioterapeuter och naprapater som gör sin praktik på RKC. Handledd tjänstgöring på RKC ger en fördjupning inom bedömning och omhändertagande av patienten med ryggåkommor.

Om du intresserad våra utbildningar, föreläsningar eller praktik är du välkommen att kontakta oss.

Föreläsningar och utbildning för ST-läkare

Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) är idag en av landets största ryggkirurgiska kliniker med 1400 operationer och över 8000 mottagningsbesök. Vi har under pandemin haft olika uppdrag åt Regionen. Under första vågen utförde vi imperativ rygg- och neurokirurgi på direktavtal med Regionen och under andra vågen öppnade vi en akutvårdsavdelning för Covid-19 vård.

Pandemin har gjort att alla våra föreläsningar och halvdagsutbildningen för ST-läkare i Allmänmedicin har pausats. Vår förhoppning är dock att vi till hösten ska kunna återuppta våra efterfrågade föreläsningar samt även vår populära utbildning för ST-läkare.

Vår utbildning för ST-Läkare Allmänmedicin:

En halvdagsutbildning från kl 14 -17 med max 12 läkare. Utbildningen omfattar en föreläsning med orientering om handläggning i öppenvården av degenerativ ländryggsjukdom samt degenerativ nacksjukdom samt en del med praktisk undersökningsteknik av nacke samt ländrygg. Utbildningen hålls i RKC lokaler i Lill-Janshuset och hålls av ryggkirurg och fysioterapeut. Utbildningen är i första hand tänkt för ST -Läkare i allmän medicin men kan i mån av plats även inkludera specialister.

Utbildning för ST-Läkare Allmänmedicin (Halvdag) kommer hållas följande datum under våren 2022:

-vänligen kontakta oss för mer information vid intresse av någon av våra utbildningar-

Intresseanmälan görs via formuläret nedan.

Anmäl dig här

  • Vi skickar bekräftelse och all annan information kring utbildningen till denna adress