Vi gör nu nervrotsblockader på egna patienter

Vi har upplevt att väntetiderna för nervrotsblockader är ohållbart långa i Stockholm för våra patienter vilket skapar lidande och förlänger diagnostiken av orsaken till det onda i ryggen. Från och med november i år har vi tillfört lumbala och sakrala nervrotsblockader till vår behandlingsarsenal på RKC. Både diagnostiska och terapeutiska nervrotsblockader läggs nu av blockadvana läkare inne på vår operationsavdelning under röntgengenomlysning för att kunna garantera högsta möjliga kvalitet. Vi gör behandlingar på egna patienter samt på våra försäkringspatienter. Vi tar inte emot remisser för nervrotsblockader.