Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Diagnos

Diskbråck/rotkanalsstenos

En orsak till smärta strålande ut i armen kan vara tryck mot en nerv i halsryggen, sk cervikal rizopati, som betyder sjukdomstillstånd i nervrot utgången från halsryggen. Trycket kan utgöras av ett diskbråck eller trängsel i nervrotskanalerna, s.k. rotkanalsstenos.

Disken eller mellankotsskivan, är en led mellan kotkropparna som fungerar som stötdämpare och tillåter rörelser av halsryggen i alla riktningar. Disken består av en rund kapsel av kollagenfibrer som omsluter den gelatinösa kärnan. Före 20 års ålder är strukturerna elastiska och töjbara men därefter minskar vattenhalten successivt, vilket kallas för diskdegeneration (kallas också ibland åldersförändringar). Diskdegenerationen innebär en ökad risk för sprickbildning i kapseln vilket medför att kärnan kan trycka ut väggen alternativt kan delar av den geléliknande kärnan tränga ut i ryggmärgskanalen bakom kotan och trycka mot en eller flera nervrötter. Trängsel i nervrotskanalerna orsakas av åldersförändringar i intilliggande facettleder som förstoras, ibland i kombination med en degenererad disk som buktar in i nervrotskanalen.

Diskbråck

Bilden visar en MR av ett diskbråck i halsryggen som sitter mellan kota C5 och C6 (markerat av pilen). Oftast påverkar ett diskbråck bara en nervrot och kan ge smärta ut i armen.

Symtom och utredning

Symptom på sjukdomstillstånd i nervrot utgången från halsryggen (cervikal rizopati) kan vara skiftande. Det vanligaste symptomet är en smärta som strålar ut i skuldra/axel ibland ända ut i handen beroende på vilken nervrot som komprimeras. Det förekommer ofta sockerdrickskänsla, sk parestesier, utmed den komprimerade nervens försörjningsområde, och ibland även känselnedsättning. Muskelsvaghet kan förekomma, men är ovanligare. Det är då de muskler som försörjs av den komprimerade nerven som försvagas. Nackvärk ingår också ofta som ett symptom på cervikal rizopati. Den är många gånger diffus, och ibland förlagd till området kring skulderbladet på den sida som smärtar.
Symptomatisk behandling med smärtstillande är första behandlingsalternativet. Fysioterapi alternativt naprapat eller kiropraktor behandling kan i vissa fall lindra symtomen. För patienter som inte förbättrats på icke kirurgisk behandling inom 2-3 månader bör utredas med MR av halsryggen. Om den visar på diskbråck eller rotkanalträngsel som förklaring till besvären kan operation vara aktuell. Indikationen för operation är smärtan i armen, nackvärk utan utstrålande smärta är inte indikation för operation.

Kirurgisk behandling

Den vanligaste operationsmetoden är att man via ett främre hudsnitt på halsen tar sig in till halskotpelaren, tar bort disken mellan kotorna, tar bort diskbråcket eller borrar upp nervrotkanalen om det är en benig rotkanalträngsel som orsakar besvären. Efter att man tagit bort trycket mot nervroten fixerar man segmentet med skruvar och platta (steloperation). Rörelseförmågan i halsryggen påverkas inte av en steloperation.
I vissa fall kan en diskprotesoperation vara aktuell som alternativ till steloperation. Din kirurg kommer i så fall tillsammans med dig gå igenom och informera om vad ett sådant ingrepp innebär.
Resultaten av kirurgin är goda, 70 – 80 % av patienterna rapporterar att de är nöjda med operationen vid 2 års uppföljning i det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi.
Risken vid operation är låg och den vanligaste komplikationen är ytlig sårinfektion vilket kan åtgärdas med antibiotikabehandling. En ovanlig komplikation är skada på nerver som kan leda till olika förlamningssymtom.
Man bör avstå från att vrida huvudet i ytterläge de första 6 veckorna efter operationen, i övrigt gäller inga restriktioner.

Under fliken OPERATIONSINFORMATION finns en film om vår kirurgi vid armsmärta orsakad av förändringar i halsryggen. Filmen beskriver mera om vad som sker före, under och efter operationen.

Vårdtid

Du kommer till oss på operationsdagens morgon. Vårdtiden är oftast 1-2 dygn

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd efter operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men brukar vara 4-6 veckor.

Vad kan du göra själv?

Det finns en del faktorer som kan öka risken för komplikationer efter operation. Rökning är en sådan faktor och dessutom något du kan påverka själv. Därför är det en klar fördel om du kan sluta att röka redan när du får din remiss till oss då detta ökar förutsättningarna för ett gott behandlingsresultat. Även om vi bedömer att du inte behöver en operation och ska behandlas på annat sätt, ger ett rökstopp dig större chanser till förbättring. Det finns hjälp att få för att klara av att sluta med rökningen, information finns på SLUTAROKALINJEN.SE

Förträngning i halsryggen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.