Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Diagnos

Segmentell rörelsesmärta (SRS)

Värk i ländryggen är vanligt förekommande och drabbar ca 80 % av befolkningen någon gång under livet. Oftast går smärtan tillbaka inom några veckor men kan ibland utvecklas till ett kroniskt lidande. Det är svårt att veta exakt varifrån smärtan kommer men vanligtvis kommer den från disken eller lederna mellan kotorna. Även muskulaturen kan framkalla smärta när den dras samman för att hålla ryggen stilla.

srs

Bilden visar förändringar som kan finnas hos patienter med segmentell rörelsesmärta. I det markerade finns de två nedersta diskarna i ländryggen som är degenererade.  Diskarna har lägre höjd jämfört med de diskarna som sitter högre upp i ländryggen. Dessutom ser man tydliga s.k. ”Modic-förändringar” kring diskarna som är de ljusa områdena ovanför och under disken i kotorna. Modic-förändringar anses ha koppling till smärta men ses också hos patienter utan smärta. Diagnosen segmentell rörelsesmärta ställs därför aldrig bara på MR.

Symtom och utredning

Vanligen upplevs en kroniskt molande värk som strålar ut mot flanker, skinkor och baksidan av benen samt eventuellt smärthugg i ryggen vid hastiga rörelser. Diagnosen ställs genom en noggrann smärtanalys, granskning av magnetkamerabilder samt en klinisk undersökning.
När konservativ behandling som t.ex. sjukgymnastik och värktabletter inte fungerar och värken inte försvunnit inom 6 – 12 månader så kan operation vara ett alternativ. Den operation som i första hand är aktuell är steloperation. Operationen går ut på att låsa rörligheten mellan kotorna i syfte att eliminera den smärtsamma rörelsen. I enstaka fall kan en diskprotesoperation vara aktuell. Din kirurg kommer i så fall tillsammans med dig gå igenom och informera om vad ett sådant ingrepp innebär.

Kirurgisk behandling

Vid en steloperation låses rörligheten mellan kotorna med skruvar och stag och därefter lägger man transplanterat ben, som tas från närliggande kotor, mellan kotorna. Det tar ca 6 – 24 månader innan steloperationen är helt läkt och under den tiden stabiliserar skruvarna kotorna. Om det är trångt i nervrotskanalerna och patienten har symptom ner i benen så friläggs nerverna under operationen.

Det vanligaste slutresultatet vid en steloperation är en betydligt lägre ryggsmärta och en förbättrad livskvalitet men endas ett fåtal patienter blir helt smärtfria. Enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi blir ca 70 % av patienterna mycket nöjda eller nöjda med resultatet, 20 % upplever ingen förbättring och 5 – 10 % är missnöjda. Återhämtningstiden efter operation är oftast 2 – 3 månader men kan variera stort och de flesta upplever en fortsatt kontinuerlig förbättring upp till 1 – 2 år efter operation.

Risken vid operation är mycket låg och den vanligaste komplikationen är ytlig sårinfektion vilket kan åtgärdas med antibiotikabehandling. Alvarligare komplikationer som djup sårinfektion och nervskador är mycket ovanliga och ligger under 1%. Under operation kan det gå hål på hinnan som omger nerverna och det uppstår då ett läckage av ryggmärgsvätska. Hålet läker snabbt men kan i vissa fall leda till huvudvärk en tid efter operation. Behandling är sängläge 1-2 dygn efter operation, vilket kan förlänga den normala vårdtiden något.
Under fliken OPERATIONSINFORMATION finns en film om steloperation som närmare beskriver vad som sker före, under och efter operationen.

Vårdtid

Du kommer till oss på operationsdagens morgon. Vårdtiden är oftast 3-4 dygn

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd efter operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men brukar vara 2-3 månader.

Vad kan du göra själv?

Det finns en del faktorer som kan öka risken för komplikationer efter operation. Rökning är en sådan faktor och dessutom något du kan påverka själv. Därför är det en klar fördel om du kan sluta att röka redan när du får din remiss till oss då detta ökar förutsättningarna för ett gott behandlingsresultat. Även om vi bedömer att du inte behöver en operation och ska behandlas på annat sätt, ger ett rökstopp dig större chanser till förbättring. Det finns hjälp att få för att klara av att sluta med rökningen, information finns på SLUTAROKALINJEN.SEe

Steloperation i ländryggen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.