Personuppgiftspolicy på RKC

Denna policy tillämpas i situationer där Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) och dess och verksamheter behandlar personuppgifter. På RKC drivs följande verksamheter:

Mottagning, fysioterapi/rehabilitering, vårdavdelning och operationsavdelning.

Här kan du ta del av vår fulla personuppgiftspolicy.

Begära att journalanteckningar tas bort

I vissa fall kan du ansöka om att din journal helt eller delvis raderas. Det gör du hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.