Forskning

Vi är övertygade om att forskning är viktigt för att hela tiden ligga i frontlinjen inom diagnostik och olika behandlingsalternativ för våra patienter. Därför arbetar vi aktivt med forskning och har pågående samarbeten med bl.a. Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet. Som patient på vår klinik kan du därför komma att bli tillfrågad om att delta i olika studier. Deltagandet är förstås alltid frivilligt.

Här kan du se några av de forskningsprojekt som är aktuella just nu:

  • Studie på nacke och rörlighet med implantat. Studien som sker i samråd med Karolinska Institutet beräknas vara klar 2020.
  • Studie på smärtmekanismer i hjärnan via funktionell MRT.
  • Studie på spinal stenos utifrån frågeställningen – Blir man bättre efter operation om man strukturerat tränar innan operation?
  • Studie på post-operativ rehabilitering av patienter som genomgått en nackoperation.

Och här är forskningsprojekt som ska påbörjas:

  • Olika operationsmetoder på nacke.
  • Dialogstöd – instrument som kan prediktera resultatet av det kirurgiska ingreppet.
  • Rörlighet av ländryggimplantat.

Är du intresserad av att veta mer om våra pågående projekt är du välkommen att kontakta oss.