Forskning

Vi på Ryggkirurgiskt Centrum är övertygade om att forskning är viktigt för att hela tiden ligga i frontlinjen inom diagnostik och olika behandlingsalternativ för våra patienter.

Därför arbetar vi aktivt med forskning och har pågående samarbeten med bland annat Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Linköpings Universitet. Som patient på vår klinik kan du därför komma att bli tillfrågad om att delta i olika studier. Deltagandet är förstås alltid frivilligt.

Aktuella forskningsprojekt och publikationer:

Fiona Jamieson, Eva Rasmussen-Barr

Musculoskelet Sci Pract . 2024 Jun 17:72:103124. doi: 10.1016/j.msksp.2024.103124

Fritzell P, Mesterton J, Hagg O.

Eur Spine J. 2022 Apr;31(4):889-900. doi: 10.1007/s00586-021-07065-y. Epub 2021 Nov 27. PMID: 34837113

Teni FS, Rolfson O, Devlin N, Parkin D, Nauclér E, Burström K; Swedish Quality Register (SWEQR) Study Group.

BMJ Open. 2022 Jan 6;12(1):e048176. doi: 10.1136/bmjopen-2020-048176. PMID: 34992101

Teni FS, Rolfson O, Devlin N, Parkin D, Nauclér E, Burström K; Swedish Quality Register (SWEQR) Study Group.

JMIR Res Protoc. 2021 Aug 27;10(8):e27669. doi: 10.2196/27669. PMID: 34448726 Free PMC article.

Fritzell P, Bergström T, Andersson SGE, Jönsson B, Skorpil M, Udby P, Andersen M, Hägg O.

Spine J. 2021 Jul;21(7):1233-1235. doi: 10.1016/j.spinee.2021.03.035. PMID: 34243897 No abstract available.

Eneqvist T, Bülow E, Nemes S, Brisby H, Fritzell P, Rolfson O.

J Orthop Res. 2021 May;39(5):998-1006. doi: 10.1002/jor.24813. Epub 2020 Oct 12. PMID: 32710668 Free article.

Fritzell P, Hägg O, Bergström T, Jönsson B, Andersson SGE, Skorpil M, Udby PM, Andersen M.

Acta Orthop. 2021 Apr;92(2):244-246. doi: 10.1080/17453674.2020.1871190. Epub 2021 Jan 19. PMID: 33461391 Free PMC article. No abstract available.

Fritzell P, Bergström T, Jönsson B, Andersson SGE, Skorpil M, Udby PM, Andersen M, Hägg O.

Acta Orthop. 2021 Feb;92(1):1-3. doi: 10.1080/17453674.2020.1855561. Epub 2020 Dec 11. PMID: 33302755 Free PMC article. No abstract available.

Möller H, Creutzfeldt J, Valeskog K, Rystedt H, Edelbring S, Fahlstedt M, Felländer-Tsai L, Abrandt Dahlgren M.

Teach Learn Med. 2022 Apr-May;34(2):135-144. doi: 10.1080/10401334.2021.1893735. Epub 2021 Apr 1. PMID: 33792438 Free article.

Lagerbäck T, Kastrati G, Möller H, Jensen K, Skorpil M, Gerdhem P.

JB JS Open Access. 2021. PMID: 34841186 Free PMC article.

Miyan M, Skeppholm MMöller H.

Lakartidningen. 2021 Oct 27;118:21122.PMID: 34708858 Free article. Swedish. No abstract available.

Dufvenberg M, Diarbakerli E, Charalampidis A, Öberg B, Tropp H, Aspberg Ahl A, Möller H, Gerdhem P, Abbott A.

J Clin Med. 2021 Oct 26;10(21):4967. doi: 10.3390/jcm10214967. PMID: 34768487 Free PMC article.

Charalampidis A, Möller H, Gerdhem P.

J Child Orthop. 2021 Oct 1;15(5):464-471. doi: 10.1302/1863-2548.15.210049. PMID: 34858533 Free PMC article.

Charalampidis A, Rundberg L, Möller H, Gerdhem P.

J Child Orthop. 2021 Oct 1;15(5):458-463. doi: 10.1302/1863-2548.15.210090. PMID: 34858532 Free PMC article.

Kontakis M, Marques C, Löfgren H, Mosavi F, Skeppholm M, Olerud C, MacDowall A.

J Neurosurg Spine. 2021 Dec 17;36(6):945-953. doi: 10.3171/2021.9.SPINE21904. Print 2022 Jun 1. PMID: 34920425

Marques C, MacDowall A, Skeppholm M, Canto Moreira N, Olerud C.

Eur Spine J. 2021 Jun;30(6):1662-1669. doi: 10.1007/s00586-021-06722-6. Epub 2021 Jan 20. PMID: 33471181

Fröjd Révész D, Norell A, Charalampidis A, Endler P, Gerdhem P.

Spine (Phila Pa 1976). 2021 Sep 1;46(17):E926-E931. doi: 10.1097/BRS.0000000000003979. PMID: 34384090

Anastasios Charalmpidis, Elias Diarbakerli,Marlene Dufvenberg,Kourosh Jalalpour,Acke Ohlin, Anna Aspberg Ahl, Hans Möller, Allan Abbott, Paul Gerdhem,

JAMA Netw Open . 2024 Jan 2;7(1):e2352492. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.52492

Är du intresserad av att veta mer om vår forskning och pågående projekt är du välkommen att kontakta oss.