Vanliga diagnoser och behandlingar

Här kan du läsa om de vanligaste ryggdiagnoserna som vi dagligen tar hand om på RKC. Under varje diagnos hittar du information om orsak, symptom och behandling. Du kan också se en film som beskriver operationen och ditt besök här hos oss från att du checkar in till att du åker hem.

Det är inte alltid ryggproblem behöver lösas med kirurgi utan med fördel kan behandlas på andra sätt än operation. När du kommer till oss kan du få träffa både sjukgymnast och kirurg så att vi kan hitta den behandlingsform som kommer att ge just dig det bästa resultatet.

Endoskopiska operationer 

Vid vissa diagnoser, som diskbråck och nervrotsförträngningar i ländryggen, kan man i utvalda fall genomföra endoskopiska operationer.  Det benämns ofta ”titthåls-kirurgi” och innebär att operationen görs via ett endoskop som är ett rör på 6-8mm i diameter.  Endoskopet har inbyggd kamera, ljuskälla och en arbetskanal där man med hjälp av olika instrument kan avlägsna ben och disk som trycker mot nervstrukturerna. En endoskopisk operation konverteras i vissa fall till en konventionell ”öppen” operation. Beslut om det görs före eller under operationen. Förberedelser, operationstid, risker och rehabilitering är detsamma som vid konventionell ”öppen” kirurgi. 

Röntgen på RKC

Strålning används på olika sätt inom sjukvården för att avbilda eller undersöka funktionen hos kroppens organ. Bilder tagna med hjälp av strålning är ofta avgörande för att läkaren ska kunna ställa korrekt diagnos. Det är viktigt för att du ska få bästa möjliga vård. Under din operation på RKC eller om du skall göra en nervrotsblockad kontrollerar din kirurg dina tidigare röntgenbilder men gör även i vissa fall en ny kortare röntgenundersökning. Detta för att säkerställa att vi genomför ingreppet på rätt nivå. Läs mer om röntgen här: Är det farligt att röntgas

Patientberättelse: Steloperation på Ryggkirurgiskt Centrum

Anette berättar här om sin upplevelse i samband med att hon genomgick en steloperation i ländryggen.