Kvalitet och miljö

Vi på RKC arbetar ständigt med att hålla hög kvalitet på den vård vi erbjuder våra patienter.

Alla medarbetare är involverade i vårt arbete med att hela tiden förbättra och utveckla patientsäkerhet och miljövänlig vård – från inskrivning till utskrivning. Vi granskar och följer ständigt upp vårt arbete och våra resultat för att kunna utveckla och förbättra vården. Ytterst ansvarig är vår verksamhetschef Martin Skeppholm.

RKC är certifierade mot kvalitetsstandard ISO 9001:2015 och miljöstandard ISO 14001:2015

Via 1177 kan du komma i kontakt med vår kvalitetsansvarig Helene Disinger om du har synpunkter eller förbättringsförslag.

Kvalitet och miljö

Helene Disinger

Helene Disinger

Kvalitetsansvarig Leg. sjuksköterska

Här kan du läsa hela vår kvalitet och patientsäkerhetsberättelse för 2023

Vill du ta del av vår verksamhetspolicy läs här:

Verksamhetspolicy