Kvalitet och miljö

Vi på RKC arbetar ständigt med att hålla hög kvalitet på den vård vi erbjuder våra patienter. Alla medarbetare är involverade i vårt arbete med att hela tiden förbättra och utveckla patientsäkerhet och miljövänlig vård – från inskrivning till utskrivning. Vi granskar och följer ständigt upp vårt arbete och våra resultat för att kunna utveckla och förbättra vården.

RKC är certifierade mot kvalitetsstandard ISO 9001:2015 och miljöstandard ISO 14001:2015

Här kan du läsa hela vår patientsäkerhetsberättelse.