Välkommen till Sveriges modernaste klinik för kirurgisk behandling av ryggproblem.

För oss står högsta kvalitet tillsammans med ett professionellt och personligt omhändertagande alltid i centrum. Här arbetar idag åtta kirurger med en gedigen bakgrund inom både forskning och klinik. De har alla lång erfarenhet av ryggkirurgi och flera av dem har också arbetat länge tillsammans på andra kliniker. Deras samlade kunskap och erfarenheter ligger till grund för den gemensamma vision vi har om hur högkvalitativ ryggvård ska bedrivas som ger nöjda patienter och remittenter.

Behandling i internationell toppklass

Vi ökar hela tiden vår kunskap och har ett arbetssätt som bygger på ständig förbättring av rutiner och patientsäkerhet. Hos oss står du som patient i centrum där resultat, omhändertagande och upplevelse av vården hos oss alltid ska vara av absolut högsta kvalitet. För mer läsning, se Kvalitet.

Hos oss ska du alltid känna dig väl informerad och delaktig. För att underlätta för dig har vi tillsammans med företaget FRISQ tagit fram en app som ska underlätta för dig att följa din behandlingsplan inför, under och efter din operation. För mer information, se Inför ditt besök

För att utveckla vård och få tillgång till det senaste som presenteras inom vetenskapen bedriver vi också forskning med koppling till bl.a. Karolinska Institutet. För mer läsning, se Forskning.

Sedan mars 2017 har vi vår verksamhet i Lill-Janshuset vid Sophiahemmets Sjukhus. Här välkomnar vi våra patienter i helt nyrenoverade lokaler som kombinerar toppmodernt sjukhus med vacker sekelskiftesmiljö.

Ett auktoriserat vårdbolag

Ryggkirurgiskt Centrum är auktoriserat för Vårdval Ryggkirurgi i Stockholm. Det sker på uppdrag av Region Stockholm. Vi har också vårdavtal med de flesta av de stora försäkringsbolagen och tar även emot patienter från andra landsting.