Välkommen till Sveriges modernaste klinik för kirurgisk behandling av ryggproblem.

För oss står högsta kvalitet tillsammans med ett professionellt och personligt omhändertagande alltid i centrum. Här arbetar idag tio kirurger med en gedigen bakgrund inom både forskning och klinik tillsammans med fysioterapeuter och vårdpersonal med spetskompetens. Vår samlade kunskap och erfarenheter ligger till grund för den gemensamma vision vi har om hur högkvalitativ ryggvård ska bedrivas som ger nöjda patienter och remittenter.

Behandling i internationell toppklass

Vi ökar hela tiden vår kunskap och har ett arbetssätt som bygger på ständig förbättring av rutiner och patientsäkerhet. Hos oss står du som patient i centrum där resultat, omhändertagande och upplevelse av vården hos oss alltid ska vara av absolut högsta kvalitet. För mer läsning, se Kvalitet.

Hos oss ska du alltid känna dig väl informerad och delaktig. För att optimera din vård har RKC tillsammans med FRISQ utvecklat en helt unik digital lösning som är den första i sitt slag inom ortopedisk vård. Via FRISQ kan du som patient följa hela din vårdprocess via en smartphone, dator eller surfplatta.  För mer information, se: https://www.rkc.se/frisq/

För att utveckla vård och få tillgång till det senaste som presenteras inom vetenskapen bedriver vi också forskning med koppling till bl.a. Karolinska Institutet. För mer läsning, se Forskning.

Sedan mars 2017 har vi vår verksamhet i Lill-Janshuset vid Sophiahemmets Sjukhus. Här välkomnar vi våra patienter i helt nyrenoverade lokaler som kombinerar toppmodernt sjukhus med vacker sekelskiftesmiljö.

Ett auktoriserat vårdbolag

Ryggkirurgiskt Centrum är auktoriserat för Vårdval Ryggkirurgi i Stockholm. Vårt arbete sker på uppdrag av Region Stockholm. Vi har också vårdavtal med de flesta av de stora försäkringsbolagen och tar även emot patienter från andra landsting.