Välkommen till en av Sveriges största och modernaste klinik för kirurgisk behandling av ryggproblem.

För oss står högsta kvalitet tillsammans med ett professionellt och personligt omhändertagande alltid i centrum. Här arbetar idag tio kirurger med en gedigen bakgrund inom både forskning och klinik tillsammans med fysioterapeuter och vårdpersonal med spetskompetens. Vi är totalt 65 anställda på RKC. Vår samlade kunskap och erfarenheter ligger till grund för den gemensamma vision vi har om hur högkvalitativ ryggvård ska bedrivas som ger nöjda patienter och remittenter.

Behandling i toppklass där resultatet är i fokus

Sedan mars 2017 har vi vår verksamhet i Lill-Janshuset vid Sophiahemmets Sjukhus. Här välkomnar vi våra patienter i helt fräscha lokaler som kombinerar toppmodernt sjukhus med vacker sekelskiftesmiljö.

Varje år tar vi emot cirka 12 000 patienter vid vår mottagning, Ca 7500 av besöken är nybesök varav ca 22% bedöms behöva en operation. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår kunskap och följer en arbetsmetodik som fokuserar på kontinuerlig förbättring av rutiner för ökad patientsäkerhet.

Vårt engagemang ligger i att sätta dig som patient i fokus. Vi strävar efter att garantera att resultaten, omsorgen och helhetsupplevelsen av vården hos oss alltid håller absolut högsta kvalitet. Ditt välmående och ditt operationsresultat är vår främsta prioritering. Därför följer vi upp alla patienter via vårt kvalitetsregister Swespine.

RKC Verksamhetsbilder Fotograf Karin Boo-40

Ett auktoriserat vårdbolag

Ryggkirurgiskt Centrum är auktoriserat för Vårdval Ryggkirurgi i Stockholm. Vårt arbete sker på uppdrag av Region Stockholm. Vi har också vårdavtal med de flesta av de stora försäkringsbolagen och tar även emot patienter från andra Regioner.

RKC är ackrediterad vårdgivare till Sophiahemmets sjukhus. Ackrediteringsförfarandet säkrar att RKC uppfyller krav på hög kvalitet, patientsäkerhet och kompetens.

Läs mer här om Ackrediterad vårdgivare på Sophiahemmet

Delaktighet i vården

Hos oss ska du alltid känna dig väl informerad och delaktig. För att optimera din vård har RKC tillsammans med FRISQ utvecklat en helt unik digital lösning som är den första i sitt slag inom ortopedisk vård. Via FRISQ kan du som patient följa hela din vårdprocess via en smartphone, dator eller surfplatta.  För mer information, se FRISQ.

Du kommer kontinuerligt under din vårdtid få möjlighet att utvärdera vårdprocessen och ge oss feedback.

Ständig förbättring

Genom vår ihållande strävan efter förbättring kan du lita på att du får kvalificerad och trygg vård, se Kvalitet.

För att utveckla vården och få tillgång till det senaste som presenteras inom vetenskapen bedriver vi också forskning med koppling till bl.a. Karolinska Institutet. Vi är övertygade om att forskning är viktigt för att hela tiden ligga i frontlinjen inom diagnostik och olika behandlingsalternativ för våra patienter. Därför arbetar vi aktivt med forskning och har pågående samarbeten med flera olika universitetssjukhus. Som patient på vår klinik kan du därför komma att bli tillfrågad om att delta i olika studier. Deltagandet är förstås alltid frivilligt.

För mer läsning, se Forskning.