2020-12-25: Ryggkirurgiskt centrum stöttar covidvården under andra vågen

  • För att avlasta regionen kommer RKC under perioden 7 januari till den 5 februari bedriva covidvård. Läs mer här
  • OBS: Samtliga gruppträningstillfällen och alumniträffar är inställda fr.o.m. 6/11. Läs mer under Rehab
  • Ändringar i vår verksamhet under Coronapandemin – Läs mer här

Personligt bemötande och vård av högsta kvalitet

På vår ryggklinik i Stockholm tar vi emot dig som har ryggbesvär och kan komma att behöva en operation för att bli bättre. Våra erfarna kirurger och fysioterapeuter arbetar tätt tillsammans utifrån dina behov för att du ska få det bästa resultatet av din behandling.

Kontakta oss