Vi har begränsad mottagning och operationskapacitet under Covid-19 pandemin.

RKC har fått i uppdrag av Region Stockholm att avlasta akutsjukvården med rygg och neurokirurgi som inte kan vänta. Vi tar emot remisser, bedömer och prioriterar dem. Vi försöker se alla patienter inom 5 dagar och vid s.k. imperativa fall inom 1-3 dagar. För remittenter så har vi TC journalsystem.

  • Är du förkyld, har feber eller hosta ska du stanna hemma och omboka ditt besök på telefon 08- 124 581 00.
  • Vi erbjuder telefon- eller videokonsultation för såväl nybesök som återbesök och rehabilitering.
  • Vi ringer dig inför planerad operation för att stämma av hur du mår.
  • Det råder generellt besöksförbud på vårdavdelningen.
  • Vi rekommenderar att du i möjligaste mån undviker att ta med dig anhöriga till besöket på RKC.
  • Samtliga Alumniträffar och preoperativ gruppinformation är inställda tills vidare.
  • Personer över 70 år, eller de som tillhör riskgrupp, avråds från att delta i grupprehabilitering.

Tack för att du visar hänsyn!

Personligt bemötande och vård av högsta kvalitet

På vår ryggklinik i Stockholm tar vi emot dig som har ryggbesvär och kan komma att behöva en operation för att bli bättre. Våra erfarna kirurger och fysioterapeuter arbetar tätt tillsammans utifrån dina behov för att du ska få det bästa resultatet av din behandling.

Kontakta oss