Om du vill komma till RKC och bor i annat landsting/annan region

Vi kan erbjuda dig specialistvård oberoende av avstånd via digitala vårdbesök, d.v.s. en konsultation via dator eller smartphone. Du kan självklart också välja att resa till oss för ett personligt besök.

Om du bor eller är skriven i ett annat landsting / sjukvårdsregion i Sverige så söker du först för dina rygg- eller nackproblem hos din husläkare som då skickar remissen vidare till ditt länssjukhus. Du kan då åberopa vårdgarantin och be att de skickar remissen till oss. Ett godkännande från ditt hemlandsting är viktigt. Vi behöver även en magnetröntgen som är utförd de senaste 12 månaderna. Handläggningen för utomlänspatienter är samma som patienter från Region Stockholm, för vidare information och handläggningstid se sida ”Din remiss”.