Patientgrupper

I första hand bedömer vi patienter där kirurgisk behandling kan anses vara indicerat, främst:

  • diskbråck

  • spinal stenos

  • nackbesvär med utstrålning i armen

  • SRS, långvarig segmentrelaterad smärta i ländrygg, där tydlig frågeställning finns för kirurgi.

  • Kotglidning

I vissa fall, där vi bedömer att patienten borde träffa både fysioterapeut och kirurg, kallas patienten till ett sambedömningsbesök och träffar då ryggkirurg och fysioterapeut samtidigt.

Mottagningen