Vårdgivare/ Försäkringsbolag

Remisser

Vi är auktoriserad vårdgivare inom Vårdval ryggkirurgi i Region Stockholm. Men du kan alltid remittera till oss oavsett om din patient bor inom Region Stockholm eller i ett annat landsting.

Använder du journalsystemet TakeCare gör du enkelt en direktremiss till oss (Ryggkirurgiskt Centrum) via journalsystemet. Givetvis går det bra att skicka remiss på vanligt sätt också.

I remissen är det viktigt att det tydligt framgår vad patienten har för besvär och om någon behandling har gjorts tidigare. För att kunna göra en fullständig bedömning behöver vi också en MR-undersökning som inte är äldre än 1 år. Ange också om patienten behöver tolk och på vilket språk.

Försäkringsbolag

De försäkringsbolag som har avtal med oss kan boka patienter via Kuralink alternativt kontakta oss direkt på telefon. För patienter som bor långt bort kan vi erbjuda digitala vårdbesök för en första konsultation.

Patientgrupper

I första hand bedömer vi patienter där kirurgisk behandling kan anses vara indicerat, främst:
• diskbråck
• spinal stenos
• nackbesvär med utstrålning i armen
• SRS, långvarig segmentrelaterad smärta i ländrygg, där tydlig frågeställning finns för kirurgi.
• Kotglidning

I vissa fall, där vi bedömer att patienten borde träffa både fysioterapeut och kirurg, kallas patienten till ett sambedömningsbesök och träffar då ryggkirurg och fysioterapeut samtidigt.