För dig som vill komma till RKC som privatbetalande patient

Du som vill söka vård hos oss privat kan skicka en remiss som privatbetalande. Mall för privatremiss hittar du här Som privatbetalande patient får du stå för alla kostnader själv kopplat till ditt vårdförlopp. Läs noggrant i mallen.
Skriv ut dokumentet och fyll i remissen som du sedan skickar till oss.

Postadress:

Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB
Vid Sophiahemmets sjukhus
Box 5605, 114 86 Stockholm

Vi tillhandahåller självklart hela vårt behandlingsutbud inklusive läkarbesök och fysioterapi och ser till att du så snart som möjligt får den behandling som ger dig bäst resultat. Som privatbetalande patient står du själv för kostnaderna både vad gäller besök samt eventuella röntgenundersökningar och kirurgi inklusive efterföljande vård.

Kontakta oss via telefon om du har några frågor: 08-124 581 00

lilljanshuset