Rehabilitering för dig med privat sjukförsäkring

Vi tar emot patienter för bedömning och behandling/rehabilitering från de flesta försäkringsbolag. Vill du komma till oss kontaktar du ditt försäkringsbolag först.

Alla fysioterapeuter på RKC har lång erfarenhet av diagnostik, behandling och rehabilitering av rygg- och nackrelaterade besvär. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt och följer hela tiden den senaste forskningen inom området. Du som patient kan därför känna dig helt trygg med att du alltid får bästa möjliga vård hos oss. En av våra besöksformer kallas sambedömning då genomför fysioterapeuter tillsammans med kirurg en helhetsbedömning av dina besvär.

De flesta patienter med rygg- och nackrelaterade besvär kan med fördel behandlas med fysioterapi. När du kommer till oss gör vi en bedömning och hittar den behandlingsform som kommer att ge just dig det bästa resultatet. Vi har ett nära samarbete med våra ryggkirurger och kan konsultera dem vid behov.

Din upplevelse av vården hos oss och resultatet av din rehabilitering är vår högsta prioritet. Tillsammans med dig skapar vi de bästa förutsättningarna för din rehabilitering. Det är du som är huvudpersonen. Att du är delaktig och tar ett aktivt ansvar för din rehabilitering är av största vikt då det ger dig de bästa chanserna att lyckas både på kort och lång sikt.

Rygg och nacksmärta

Om vi bedömt att en operation inte är det bästa alternativet för dig vill vi ge dig information om vad du kan få för annan behandling och hjälp. I många fall är operation inte möjligt pga. en rad olika omständigheter.

Rehabinformation efter din operation

Rehabilitering efter nack- och ländryggskirurgi. I samband med gruppinformationen på vårdavdelningen eller vid den individuella genomgången på operationsavdelningen följer vi upp hur du mår efter din operation.

Rehabilitering efter din operation

Rehabilitering efter nack- och ländryggskirurgi. I samband med gruppinformationen på vårdavdelningen eller vid den individuella genomgången på operationsavdelningen följer vi upp hur du mår efter din operation.