Information till remittenter

Remisser

Vi är auktoriserad vårdgivare inom Vårdval ryggkirurgi i Region Stockholm. Men du kan alltid remittera till oss oavsett om din patient bor inom Region Stockholm eller i ett annat landsting.

Använder du journalsystemet Take Care gör du enkelt en direktremiss till oss (Ryggkirurgiskt Centrum (RKC Ryggkir Centrum) via journalsystemet. Vi använder IP fax vilket innebär att dokument kommer till oss via ett slutet mailsystem. Givetvis går det bra att även skicka remiss via post.

I remissen är det viktigt att det tydligt framgår vad patienten har för besvär och om någon behandling har gjorts tidigare. För att kunna göra en fullständig bedömning behöver vi också en MR-undersökning som inte är äldre än 1 år. Ange också om patienten behöver tolk och på vilket språk. För patienter som bor långt bort kan vi för en första konsultation erbjuda digitala vårdbesök.

Patienter med sjukvårdsförsäkring

De försäkringsbolag som har avtal med oss kan boka patienter via Kuralink. För patienter som bor långt bort kan vi för en första konsultation erbjuda digitala vårdbesök.

RKC Verksamhetsbilder Fotograf Karin Boo-68