Kontakt

Information till remittenter

Remisser

Vi är godkända inom Vårdval ryggkirurgi och använder TakeCare, vilket enkelt medger direktremiss till oss (Ryggkirurgiskt Centrum). Givetvis går det bra att skicka remiss på vanligt sätt också. I remissen vill vi att det tydligt framgår vad patienten har för besvär, hur länge patienten har haft besvär och om någon annan typ av behandling har gjorts tidigare. För att kunna göra en fullständig bedömning behöver vi också en MR-undersökning som inte är äldre än 1 år. Om patienten behöver tolk ska detta anges och på vilket språk.

Patienter med sjukvårdsförsäkring

De försäkringsbolag som har avtal med oss kan boka patienter via Kuralink eller via kontakt direkt med oss på telefon eller fax. För patienter som bor långt bort kan vi för en första konsultation erbjuda digitala vårdbesök.

Patientgrupper

I första hand bedömer vi patienter där kirurgisk behandling kan anses vara indicerat, främst:
• diskbråck
• spinal stenos
• nackbesvär med utstrålning i armen
• SRS, långvarig segmentrelaterad smärta i ländrygg, där tydlig frågeställning finns för kirurgi

I vissa fall, där vi bedömer att patienten bör träffa både fysioterapeut och kirurg, kallas patienten till ett sambedömningsbesök och träffar då ryggkirurg och fysioterapeut samtidigt.