Vi på RKC

"Ryggraden i vården – Samarbete, Expertis, Framtid"

Ryggkirurgiskt Centrum har sedan vi öppnade 2017 byggt upp ett skickligt och erfaret team av medarbetare. Vårt team består av framstående ortopeder inom rygg-och nackkirurgi, anestesiläkare, specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård, legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Tillsammans utgör vi en av Sveriges ledande ryggkliniker. RKC bedriver mottagningsverksamhet och elektiv kirurgi helgfri vardag. Vår vårdavdelning har öppet måndagar från kl. 07 till lördag kl. 12 dygnet runt.

Utbildningsprogram och samarbeten

RKC har en utbildningsfond för alla anställda som syftar till att stimulera alla medarbetare att utvecklas genom hela yrkeslivet. Varje år har vi minst 1 planeringsdag förlagd på annan ort. RKC samarbetar med flera högskolor men framförallt Sophiahemmets högskola och har kontinuerligt studenter placerade i verksamheten. RKC är även delaktiga i utbildningsprogrammet för specialisttjänstgöring inom ortopedi för läkare.

Tillsammans med Region Stockholm och i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset har RKC en utbildningsplan för kommande ryggkirurger. RKC tar på så sätt sitt ansvar för att forma framtiden inom ryggkirurgin genom vårt engagemang i utbildning och samverkan. Tillsammans med andra ryggkliniker delar vi våra kunskaper och resurser för att utbilda kommande generationer av ryggkirurger. Genom detta samarbete skapar vi en plattform för kunskapsutbyte och praktisk träning som stärker expertisen inom ryggkirurgi. Genom att utbilda och stödja blivande ryggkirurger säkerställer vi en hållbar framtid för kvalitativ vård och behandling av ryggrelaterade problem.

Vår personal

Denna breda och erfarna personalstyrka utgör en integrerad och kvalificerad grupp som arbetar tillsammans för att erbjuda högkvalitativ vård och service på Ryggkirurgiskt Centrum. Många har varit med sedan starten 2017. Med cirka 65 dedikerade anställda har vi etablerat oss som en pålitlig aktör och en värdefull resurs för patienter som söker lösningar för ryggrelaterade problem. Vår långa erfarenhet och specialisering gör att vi kan erbjuda högkvalitativ vård och en positiv upplevelse för våra patienter. Samtliga anställda erbjuds en privat sjukförsäkring och fördelaktig pensionsförsäkring via Collectum men även friskvårdsbidrag på 5000kr vilket understryker vårt engagemang för våra medarbetares välbefinnande och rättigheter.

Vårdföretagarna och kollektivavtal

Ryggkirurgiskt centrum är anslutna till Vårdföretagarna och att har tecknat kollektivavtal. Att vara ansluten till Vårdföretagarna innebär att RKC är medlem i en arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgssektorn i Sverige. Det ger anställda fördelar som juridisk rådgivning, stöd i arbetsgivarfrågor och nätverksmöjligheter. Vi följer gemensamma etiska riktlinjer och kollektivavtal, vilket främjar kvalitet, säkerhet och utveckling inom vår verksamhet.

Hopp utan klocka

Nöjda medarbetare

Medarbetarenkäter, HME och HSE resultat

RKC genomför årliga medarbetarundersökningar för att skapa en positiv arbetsmiljö och ständigt utveckla vår verksamhet. Vår medarbetarundersökning, Hållbart Medarbetarengagemang (HME), och Hållbart Säkerhetsengagemang (HSE) sköts av Indikator. Vi är glada över att kunna presentera resultaten som visar att vi har uppnått en imponerande nivå av över 70 poäng på samtliga frågor. Denna höga poängsumma bekräftar vår fortsatta strävan att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till engagemang och hållbarhet. Vi är fast beslutna att behålla och bygga vidare på dessa framgångar för att fortsätta erbjuda en positiv och trygg arbetsplats för alla våra medarbetare.

HMEHSE