Vi på RKC

Här presenterar vi de medarbetare som du kan träffa vid ditt första mottagningsbesök hos oss. Förutom de som presenteras här har vi förstås personal även på vår vårdavdelning och operationsavdelning som du kommer i kontakt med om det skulle bli aktuellt med en operation.

Läkare

Adam Lindfors

Adam Lindfors

Per Svedmark

Per Svedmark

Peter Endler

Peter Endler

Hans Möller

Hans Möller

Anton Rasch

Anton Rasch

Andreas Selander

Andreas Selander

Andreas Alexanderson

Andreas Alexanderson

Thomas Henriques

Thomas Henriques

Per Ekman

Per Ekman

Martin Skeppholm Verksamhetschef

Martin Skeppholm Verksamhetschef

Operation

Joana Frey Narkosläkare

Joana Frey Narkosläkare

Åsa Stafverfeldt Enhetschef

Åsa Stafverfeldt Enhetschef

Vårdavdelning

Anna Berg Enhetschef

Anna Berg Enhetschef

Mottagning

Nora Schneidler Reception

Nora Schneidler Reception

Pernilla Schenell Koordinator Mottagning

Pernilla Schenell Koordinator Mottagning

Fysioterapeuter

Erik Crone

Erik Crone

Erwin Lindén

Erwin Lindén

Yrsa Forde

Yrsa Forde

Amanda Westerlund

Amanda Westerlund

Tobias Croner

Tobias Croner

Olle Petersson

Olle Petersson

Operationskoordinatorer

Maria Boström

Maria Boström

Mia Förnberg

Mia Förnberg

Forskning

Peter Fritzell

Peter Fritzell