Organisation

VD
Martin Skeppholm

Operationsavdelning

Enhetschef
Åsa Stafverfeldt 

Medicinskt ledningsansvarig
Joana Frey

Vårdavdelning

Enhetschef
Anna Berg

Medicinskt ledningsansvarig
Andreas Selander

Mottagning

Enhetschef
Amanda Westerlund

Medicinskt ledningsansvarig
Peter Endler

Fysioterapi

Enhetschef
Amanda Westerlund

Medicinskt ledningsansvarig
Per Svedmark