Organisation

VD

Martin Skeppholm

Martin Skeppholm

Leg. läkare Ryggkirurg Verksamhetschef/VD

Operationsavdelning

Åsa Stafverfeldt

Åsa Stafverfeldt

Undersköterska Enhetschef

Joana Frey

Joana Frey

Leg. läkare Anestesiolog MLA på operation

Vårdavdelning

Anna Berg

Anna Berg

Leg. sjuksköterska Enhetschef

Andreas  Selander

Andreas Selander

Leg. läkare Ryggkirurg MLA på vårdavdelningen

Mottagning

Amanda  Westerlund

Amanda Westerlund

Leg. Fysioterapeut Enhetschef

Peter  Endler

Peter Endler

Leg. läkare Ryggkirurg MLA på mottagningen

Fysioterapi

Amanda  Westerlund

Amanda Westerlund

Leg. Fysioterapeut Enhetschef

Per Svedmark

Per Svedmark

Leg. läkare Ryggkirurg MLA på Fysioterapienheten

Kvalitet och miljö

Helene Disinger

Helene Disinger

Kvalitetsansvarig Leg. sjuksköterska

Ekonomi

Ekonomiansvarig
Marie-Louise Tegel