Organisation

Styrelseordförande
Gunnar Nemeth

VD
Per Svedmark

Operativ Chef 
Stanislav Simic

Operationsavdelning

Enhetschef
Åsa Stafverfeldt 

Medicinskt ledningsansvarig
Anton Rasch

Vårdavdelning

Enhetschef
Anna Berg

Medicinskt ledningsansvarig
Martin Skeppholm

Mottagning

Enhetschef
Mia Förnberg

Medicinskt ledningsansvarig
Thomas Henriques

Fysioterapi

Enhetschef
Louise Fredén

Medicinskt ledningsansvarig
Andreas Selander