Organisation

VD
Martin Skeppholm

Operationsavdelning

Enhetschef
Åsa Stafverfeldt 

Medicinskt ledningsansvarig
Joana Frey

Vårdavdelning

Enhetschef
Anna Berg

Medicinskt ledningsansvarig
Andreas Selander

Mottagning

Enhetschef
Marie-Louise Tegel

Medicinskt ledningsansvarig
Peter Endler

Fysioterapi

Enhetschef
Amanda Westerlund

Medicinskt ledningsansvarig
Per Svedmark