Inför din operation

När du ska opereras hos oss vill vi att du ska känna dig trygg och väl förberedd. För att underlätta för dig att följa med i din behandlingsplan inför, under och efter din operation hos oss har vi tagit fram en helt unik webbtjänst tillsammans med företaget FRISQ.

FRISQ är ett digitalt verktyg där du som patient får möjlighet att följa din vårdprocess och själv vara delaktig. I FRISQ har vi samlat all viktig information du behöver. Därför är det viktigt att du löpande tar del av den information du får genom att regelbundet kontrollera dina meddelanden och logga in i FRISQ. Där finns även en checklista som du bör använda som stöd inför din operation.  Läs mer om FRISQ här.

Information om vad som gäller vid olika typer av ingrepp hittar du även under Diagnos och behandling.

Har du några frågor kring din operation kan du alltid kontakta vår operationskoordinator. Du hittar kontaktinformation i den informationsfolder du fick vid ditt tidigare besök hos oss.

Rökning/Tobak

Om du använder tobak vill vi att du slutar med detta 4-6 veckor före operationen. Bra hjälp och information kan du få via slutarokalinjen.se

Veckan före operationen

Kontrollera huden kring operationsområdet och övriga kroppen så du inte har några sår. Om du har det ska du kontakta din operationskoordinator.

Dagen före operationen och operationsdagens morgon

  • Duscha enligt de instruktioner du har fått.
  • Ta de mediciner du blivit anvisad att ta.
  • Kom i god tid till oss, men stressa inte.

På din kallelse till operation står det vart du ska gå på operationsdagens morgon. Vår personal kommer att ta emot dig och vägleda dig vidare inför operationen.

Operationen

Vanligtvis är det samma kirurg som du träffade vid ditt besök på mottagning som kommer att operera dig. Vi vet att det skapar trygghet att få träffa samma läkare varje gång så det är något vi prioriterar hos oss. Hur lång tid själva operationen tar beror på vilket ingrepp som ska göras och kan vara allt mellan 30 minuter och 3 timmar.

Efter operationen

När operationen är klar kommer du till vår uppvakningsavdelning där vi tar hand om dig och ser till att allt är bra. När du är helt vaken och bedöms vara redo att lämna uppvaket kommer personal och hämtar dig till vår trevliga vårdavdelning där du får stanna under hela din vårdtid. Vid vissa typer av operationer kan du åka hem redan samma dag. I dessa fall åker du hem direkt från uppvakningsavdelningen.