Rehab efter bakre halsryggsoperation

Vad innebär rehabiliteringen?

Att rehabträna efter din operation är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat och funktion. Då symtombilden vid Cervikal myelopati ofta varierar så blir också rehabiliteringen specifikt anpassad för de symptom som just du har. Som en självklar del av din återhämtning tar vi på RKC fram en individuell rehabiliteringsplan. Målsättningen är att återskapa styrka, funktion och rörlighet och öka din tillit till rygg och nacke. Detta kommer ge dig bästa förutsättningar för en god livskvalitet och hjälpa till att förebygga framtida problem. Rehabperioden efter operation varierar mellan ca 3-6 månader och därefter rekommenderar vi att du fortsätter friskvårdsträna för att bibehålla bästa möjliga nack- och rygghälsa.  

Första tiden

Den första tiden efter nackoperation är din största uppgift att skapa så goda förutsättningar sommöjligt för läkning och komma igång med vardagsaktiviteter. Din kropp har en fantastisk förmågatill läkning som du kan optimera och påverka genom bra kost, god sömn, röra på dig samt fortsättamed det rökstopp som du inledde före operationen. Engagera dig gärna i saker du tycker om attgöra eftersom de har en positiv effekt på din kropp. Växla mellan aktivitet och vila.De första veckorna läker såret och det är vanligt med smärta, svullnad och stelhet runt såret.Smärtan, som kan vara ganska kraftig, beror på att du har blivit opererad och att du läker, inte påatt något är fel. Armsmärtan kan öka efter några dagar på grund av svullnaden men avtar i taktmed läkningen. Om du följer läkemedelsordinationen bör detta vara hanterbart och successivtavtagande, men kan ibland ta månader.

Vad får jag göra?

Din nacke är stabil och håller för belastning. De skruvar och stag som är inopererade är mycket hållfasta och komplikationer från dessa är extremt ovanligt. Många undrar vad de ska undvika första tiden efter operationen. Rädsla och oro för att något ska gå sönder i nacken eller att du kan förstöra din operation kan ibland leda till att du undviker normal alldaglig rörelse. Det finns få restriktioner för vad du får och inte får göra och ingen gräns på antal kilo du får lyfta. Lyssna på kroppen och undvik maximal ytterlägesbelastning av nacken de första sex veckorna. Likaså kan du undvika maxbelastning första tiden. Att det gör lite ont när du utför vissa rörelser eller aktiviteter betyder inte att har haft sönder någonting utan är vanligtvis en reaktion från sårområdet. Om någon aktivitet ger kvarvarande smärta så testa att minska eller dela upp denna. Hellre små insatser ofta än alltför stora insatser på en gång.

Klicka på länken nedan för att se aktivitetsråd och förslag på övningar för de första veckorna efter operation. Programmet innehåller ett utbud av olika övningar som syftar till att främja andning, cirkulation och rörlighet efter din operation. Övningarna skall kännas behagliga att utföra och om någon övning inte passar dig kan du välja bort just denna.

Aktivitetsråd efter halsryggsoperation 

Hur mycket ska jag träna?

I början är det viktigaste att komma igång med rörelse och skapa cirkulation för att optimera läkningen. Det gör du bäst genom regelbundna promenader och de rörelseövningar du kan se i aktivitetsråden ovan. Dessa utförs efter ork och smärta. Dela gärna i början upp dina aktiviteter under dagen och öka successivt gångsträcka, intensitet och belastning efter förmåga. Målet är 30–60 minuters promenad per dag. När såret är läkt är nästa steg att börja förbättra din rörlighet, styrka, balans och koordination. Anpassa din träning efter dina fysiska förutsättningar, ork och smärta. Nedan beskriver vi närmare de olika faserna i din rehabilitering.

Rehab Fas 1

Ca 4 veckor efter din operation får du komma tillbaka till oss och träffa en av våra fysioterapeuter. Nu har du kommit en bra bit på din återhämtning och såret har läkt. Det är nu dags att börja träna för att ytterligare bygga upp styrka, uthållighet och funktion som du eventuellt har tappat p.g.a. tidigare inaktivitet och de symptom du haft innan din operation.

Om du inte redan har fått en bokad tid till fysioterapeut efter din operation kan du kontakta oss. Är du försäkringspatient kontaktar du ditt försäkringsbolag och bor du i en annan del av Sverige kontaktar du en fysioterapeut på din hemort.

Rehab Fas 2; Fortsatt rehabträning

När du kommit igång med de basövningar som du började med i Rehab Fas 1 och det gått ca 2 månader sedan du opererade dig kan du utvärdera hur det känns när du tränar. Om träningen har känts bra och nu upplevs väldigt lätt kan du börja utmana lite mer. Träningen ska fortfarande upplevas som till måttligt ansträngande. Du ska känna dig trött i tränade muskler, utan att det skapar en kraftigt ökad smärta. Här följer förslag på övningar som passar bra att träna i detta skede. Börja utföra ca 10 repetitioner per övning, i två varv eller ”set”. Känns det bra kan du utföra ett tredje varv eller set. Utför passet 1-3 gånger per vecka, och komplettera med ex promenader och annan vardagsmotion.Börja gärna passet med lätta och avslappnade övningar som att rulla på axlarna, böja och sträcka på kroppen i olika riktningar. Låt andningen röra sig fritt under rörelserna. Om du fortfarande tycker att övningarna från pass nr 1 utmanar dig tillräckligt kan du med fördel jobba vidare med dem.

Rehab Fas 3

Nu har det gått ca 3 månader sedan du opererade dig. Träning och aktivitet får kännas måttligt ansträngande, vilket innebär att du blir trött i dina muskler eller att du känner dig andfådd om du tränar din kondition, men du ska fortfarande vara långt ifrån din maximala prestation. Träningen ska kännas bra både under och efter utförande, även om viss smärta kan, och får, förekomma om den är på för dig en acceptabel nivå och går tillbaka till tidigare nivå till dagen efter träning. Om du känner att du har kraft och styrka för mer utmaning kan du börja använda lättare vikter och redskap för att belasta mer i övningarna. I programmet nedan följer förslag på mer utmanande övningar. Som en del i förberedelsen inför ditt träningspass kan du utföra några repetitioner av vardera övning utan redskap.

Utför ca 10 repetitioner av vardera övning och sida i 2-3 varv. Gör övningarna ca 2-3 gånger per vecka, och komplettera med promenader och annan vardagsmotion.

Rehab Fas 4

I sista fasen av din rehab är det möjligt för dig att utmana dig mer i träningen. Träningen får upplevas ansträngande, och du får bli rejält trött under utförandet, så länge känslan är bra efter passet. Du kan fortsätta träna kroppsviktsövningar om du föredrar det, exempelvis följa tidigare program från RKC. Om du vill använda dig av vikter och maskiner så ger vi här förslag på bra övningar som ökar din uthållighet och styrka i hela kroppen. Som förberedelse för tyngre belastning kan du börja passet med ett varv av vardera övning utan yttre belastning. Utför sedan ca 10 repetitioner av vardera övning i 2-3 set eller varv. Träna med detta, eller annat likvärdigt likvärdigt styrkepass 2-3 gånger per vecka och komplettera gärna med konditionsträning i form av t.ex stavgång, promenad i backe eller motionscykling.

Friskvård

Efter avslutad rehab är det viktigt att du hittar någon fysisk aktivitet eller träningsform som du tycker om och kan vidmakthålla långsiktigt. Var inte rädd att prova på olika saker för att hitta vad som passar just dig!

Frågor?

Har du frågor om aktivitet, rörelse eller träning efter din operation eller om armsmärta tillkommer som är likadan eller värre än den du hade innan operationen så vill vi att du kontaktar oss på fysioterapin.

Har frågor angående sårläkning eller postoperativ smärtlindring så ringer du våra sjuksköterskor på postop-mottagningen.

Via vårt växelnummer når du både vår postop-mottagning och våra fysioterapeuter samt kan få hjälp med tidsbokning vid behov. Tel. 08–12458100

Så här går operationen till: