Rehab efter operation av synovialcysta i ländryggen

Vad innebär rehabiliteringen?

Att rehabträna efter din operation är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat och funktion. Som en självklar del av din behandling hos oss tar vi fram en individuell rehabiliteringsplan som är specialanpassad efter dina förutsättningar. Målsättningen är att återskapa fullgod styrka, funktion och rörlighet och öka din tillit till ryggen. Detta kommer ge dig bästa förutsättningar för en god livskvalitet och hjälpa till att förebygga framtida problem. Rehabperioden efter operation varierar mellan ca 3-6 månader och därefter rekommenderar vi att du fortsätter friskvårdsträna för att bibehålla bästa möjliga rygghälsa.  

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Sjukskrivningens längd efter en operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men brukar variera mellan 2-4 veckor.

Första tiden; v. 1–4

Den första tiden efter ryggoperation är din största uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för läkning och komma igång med vardagsaktiviteter. Din kropp har en fantastisk förmåga till läkning som du kan optimera och påverka genom en bra kost, god sömn, röra på dig samt fortsätta med det rökstopp som du inledde innan operationen. Engagera dig gärna i saker du tycker om att göra eftersom de har en positiv effekt på din kropp. Växla mellan aktivitet och vila. De första veckorna läker såret och det är normalt med smärta, stelhet och svullnad runt såret. Det är även helt normalt att du kan få tillbaka lättare bensymtom efter några dagar på grund av sårsvullnaden. Sårläkningstiden kan variera något beroende på dina individuella förutsättningar. Smärtan beror på att du har blivit opererad och p.g.a. sårläkningen, inte på att något är fel. Om du följer läkemedelsordinationen bör detta vara hanterbart och successivt avtagande.

Vad får jag göra?

Din rygg är stabil och håller för belastning. Många undrar vad de ska undvika första tiden efter operationen. Rädsla och oro för att något kan gå sönder i ryggen eller att du kan förstöra din operation kan ibland leda till att du undviker normal och alldaglig rörelse. Det finns inga restriktioner för vad du får och inte får göra och ingen gräns på antal kilo du får lyfta. Lyssna påkroppen och undvik maximal belastning den första tiden efter operation. Att det gör lite ont när du utför vissa rörelser eller aktiviteter betyder inte att du har haft sönder något utan är vanligtvis en reaktion från sårområdet. Om någon aktivitet ger kvarvarande smärta så testa att minska eller delaupp denna. Hellre små insatser ofta än alltför stora insatser på en gång.

Klicka på länken nedan för att se aktivitetsråd och förslag på övningar för de första 2 veckorna efter operation. Programmet innehåller ett utbud av olika övningar som syftar till att främja andning, cirkulation och rörlighet efter din operation. Övningarna skall kännas behagliga att utföra och om någon övning inte passar dig kan du välja bort just denna.

Hur mycket ska jag träna?

I början är det viktigaste att komma igång med rörelse och vardagsaktiviteter och skapa cirkulation för att optimera läkningen. Det gör du bäst genom regelbundna promenader och de rörelseövningar du kan se i aktivitetsråden ovan. Dessa utförs efter ork och smärta. Dela gärna i början upp det i flera gånger per dag och öka successivt gångsträckan, gånghastighet och övningarna efter förmåga. Målet är 30–60 minuters promenad per dag.

När såret är läkt är nästa steg att börja förbättra din rörlighet, styrka, balans och koordination. Anpassa din träning efter dina fysiska förutsättningar, ork och smärta.

Rehab Fas 1

Ca 3-4 veckor efter din operation får du komma tillbaka till oss och träffa en av våra fysioterapeuter. Nu har du kommit en bra bit på din återhämtning och såret har läkt. Det är nu dags att börja träna för att bygga upp styrka, uthållighet och funktion som du eventuellt har tappat p.g.a. tidigare inaktivitet och de symptom du haft innan din operation.

Om du inte redan har fått en bokad tid till fysioterapeut efter din operation kan du kontakta oss. Är du försäkringspatient kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Här nedan finns ett program med övningar att komma igång med.

Fortsatt rehabträning; Fas 2

När du kommit igång med de basövningar som du började med i Rehab Fas 1 och det gått ca 1-2 månader sedan du opererade dig kan du utvärdera hur det känns när du tränar. Om träningen har känts bra och nu upplevs väldigt lätt kan du börja utmana lite mer. Träningen ska fortfarande upplevas som lätt ansträngande till måttligt ansträngande. Du ska känna dig trött i tränande muskler, utan att det skapar en kraftigt ökad smärta.Här följer förslag på övningar som passar bra att träna i detta skede. Börja utföra 10 repetitioner per övning, i två varv eller ”set”. Känns det bra kan du utföra ett tredje varv eller set. Utför passet 1-3 gånger per vecka, och komplettera med ex promenader och annan vardagsmotion.Börja gärna passet med lätta och avslappnade övningar som att rulla på axlarna, böja och sträcka på kroppen i olika riktningar. Låt andningen röra sig fritt under rörelserna. Om du fortfarande tycker att övningarna från pass nr 1 utmanar dig tillräckligt kan du med fördel jobba vidare med dem.

Rehab Fas 3

Nu har det gått drygt 2 månader sedan du opererade dig. Träning och aktivitet får kännas måttligt ansträngande, vilket innebär att du blir trött i dina muskler eller att du känner dig andfådd om du tränar din kondition, men du ska fortfarande vara långt ifrån din maximala prestation. Träningen ska kännas bra både under och efter utförande, även om viss smärta kan, och får, förekomma om den är på för dig en acceptabel nivå och går tillbaka till tidigare nivå till dagen efter träning. Om du känner att du har kraft för mer utmaning kan du börja använda lättare vikter oh redskap för att belasta mer i övningarna. I programmet nedan följer förslag på mer utmanande övningar. Som en del i förberedelsen inför ditt träningspass kan du utföra några repetitioner av vardera övning utan redskap.

Utför 10 repetitioner av vardera övning och sida i 2-3 varv. Träna dessa övningar 1-3 gånger per vecka, och komplettera med promenader och annan vardagsmotion.

Rehab Fas 4

I sista fasen av din rehab är det möjligt för dig att utmana dig mer i träningen. Träningen får upplevas ansträngande, och du får bli rejält trött under utförandet, så länge känslan är bra efter passet. Du kan fortsätta träna kroppsviktsövningar om du föredrar det, exempelvis följa tidigare program från RKC. Om du vill använda dig av vikter och maskiner så ger vi här förslag på bra övningar som ökar din uthållighet och styrka i hela kroppen. Som förberedelse för tyngre belastning kan du börja passet med ett varv av vardera övning utan yttre belastning. Utför sedan ca 10 repetitioner av vardera övning i ca 2-3varv. Träna detta, eller likvärdigt likvärdigt styrkepass ca 2-3 gånger per vecka och komplettera gärna med konditionsträning i form av ex stavgång, promenad i backe eller motionscykling.

Friskvård

Efter avslutad rehab är det viktigt att du hittar någon fysisk aktivitet eller träningsform som du tycker om och kan vidmakthålla långsiktigt. Var inte rädd att prova på olika saker för att hitta vad som passar just dig!

Frågor?

Har du frågor om aktivitet, rörelse eller träning, eller om bensmärta tillkommer som är likadan eller värre än den du hade innan operationen så vill vi att du kontaktar oss på fysioterapin.

Har frågor angående sårläkning eller postoperativ smärtlindring så kan du ringa våra sjuksköterskor på postop-mottagningen. Via vårt växelnummer når du både vår postop-mottagning och våra fysioterapeuter samt kan få hjälp med tidsbokning vid behov.Tel. 08–12458100