Facebook logotyp Linkedin logotyp   Vårdguiden logotyp
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Diagnos

Spinal stenos i ländrygg

Spinal stenos betyder att utrymmet för nerverna i ryggen är mindre än normalt och att nerverna därför kan bli påverkade. Orsakerna till spinal stenos är åldersförändringar i diskar, leder och ligament som omger kanalen där nerverna ligger. Förändringarna kan ge upphov till förträngningar på ett eller flera ställen och vara kombinerade med kotglidningar eller felställningar som också har uppkommit under livet. Behandlingen styrs till stor del var förträngningarna sitter och hur omfattande de är.

Symtom och utredning av spinal stenos

Typiska symtom vid spinal stenos är smärtor i ett eller båda benen som gör att det är svårt att gå längre sträckor, så kallad ”neurogen claudicatio”. Smärtan släpper ofta efter en stund om man sätter sig ner och vilar. Andra symtom som kan uppkomma är domningar i benen, nedsatt kraft i benen och ryggsmärta. Vissa patienter med spinal stenos tycker att det hjälper att böja sig framåt eller att till exempel ta stöd av en kundvagn när de går och handlar. Symtomen av spinal stenos kan variera över tid och tillfälligt bli bättre eller sämre. Om besvären påtagligt påverkar funktion och livskvalitet, bör det utredas.
Utredning av misstänkt spinal stenos består av magnetkameraundersökning av ländryggen. Din husläkare kan remittera dig för en sådan undersökning om du har symtom där spinal stenos kan misstänkas.

Behandling och operation vid spinal stenos

Vid lindriga symtom av spinal stenos prövas i första hand träning i samråd med sjukgymnast. Om den behandlingen inte är tillräcklig kan operation kan vara ett alternativ om du har symtom som allvarligt påverkar dina dagliga aktiviteter och om du behöver äta smärtstillande medicin. Operationen syftar till att vidga det området i ländryggen där nerverna ligger trångt. Det görs vanligtvis med att en del av kotbågen, ligament och leder avlägsnas. Är det trångt på fler ställen kan detta göras på flera nivåer. Oftast behöver man inte steloperera ryggen men detta måste bedömas från fall till fall och beror på var trängseln sitter.

Här hittar du mer information om hur en steloperationen går till.

Enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi blir 71 % av patienterna I Sverige nöjda med operationen varav 16 % av patienterna blir helt smärtfria.11 % upplevde en försämring.

Vårdtid

Du kommer till oss på operationsdagens morgon. Vårdtiden är oftast 1-2 dygn.

Risker och komplikationer

Risken vid operation är låg och den vanligaste komplikationen är ytlig sårinfektion vilket kan åtgärdas med antibiotikabehandling. En annan komplikation till operation av spinal stenos är hål på hinnan som omger nerverna och det uppstår då ett läckage av ryggmärgsvätska. Hålet läker snabbt men kan i vissa fall leda till huvudvärk en tid efter operation. Behandling är sängläge 1-2 dygn efter operation, vilket förlänger den normala vårdtiden något. Resultatet av kirurgin blir lika bra som om du inte fått ett läckage.

Det finns en del faktorer som kan öka risken för komplikationer efter operation. Rökning är en sådan faktor och dessutom något du kan påverka själv. Därför är det en klar fördel om du kan sluta att röka redan när du får din remiss till oss då detta ökar förutsättningarna för ett gott behandlingsresultat. Även om vi bedömer att du inte behöver en operation och ska behandlas på annat sätt, ger ett rökstopp dig större chanser till förbättring. Det finns hjälp att få för att klara av att sluta med rökningen, information finns på slutarokalinjen.se.

Sjukskrivning efter operationen

Sjukskrivningens längd efter operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men brukar vara 2-6 veckor.

Röntgenbild som visar spinal stenos i ländryggen på flera ställen.

MR som visar spinal stenos i ländryggen på flera ställen. Mest uttalad mellan andra och fjärde ländryggskotan. Man kan se hur nervrötterna ligger trångt på de nivåer där det är trångt och hur de ”veckar sig” ovanför det trånga partiet. Nervrötterna avtecknar sig som de tunna mörka trådarna i den ljusare kanalen som kallas spinalkanalen. Det ljusa är en vätska som omger nerverna.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.