Varför får man spinal stenos?

Spinal stenos betyder att utrymmet för nerverna i ryggradskanalen blivit mindre än normalt. Orsaken är åldersförändringar i diskar, leder och ligament som omger kanalen där nerverna ligger.

Förändringarna kan göra att det blir förträngningar på ett eller flera ställen vilket gör att nerver kan komma i kläm. Det kan också vara kotglidningar eller felställningar som har uppkommit under livet.

Patient i säng

Vilka är symptomen?

Typiska symptom vid spinal stenos är smärtor i ett eller båda benen vilket gör det svårt att gå längre sträckor. Smärtan släpper ofta efter en stund om man sätter sig ner och vilar. Andra symptom kan vara domningar i benen, nedsatt kraft i benen och ryggsmärta.

Vissa patienter tycker att det kan hjälpa att böja sig framåt eller att till exempel ta stöd av en kundvagn när de går och handlar. Symptomen kan variera över tid och tillfälligt bli bättre eller sämre.

Om besvären påverkar din funktion och livskvalitet påtagligt bör man göra en utredning med av ländryggen magnetröntgen. Din husläkare kan remittera dig för en sådan undersökning om du har de symptom som beskrivs här.

Vad finns det för behandling?

Om du har lindriga symptom prövar vi i första hand träning med hjälp av en fysioterapeut. Om du har symptom som allvarligt påverkar dina dagliga aktiviteter och om du behöver äta smärtstillande medicin kan operation vara ett alternativ.

Operationen görs för att vidga det område i ländryggen där nerverna ligger trångt. Vanligtvis görs det genom att en del av kotbågen, ligament och leder tas bort.

Så här går operationen till:

Oftast behöver man inte steloperera ryggen. Det måste bedömas från fall till fall och beror på var trängseln sitter. Här hittar du mer information om hur en steloperation går till.

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi blir 71% av patienterna i Sverige nöjda med operationen varav 16% blir helt smärtfria. 11 % upplevde en försämring.

Finns det några risker med operation?

Risken vid operation är låg och den vanligaste komplikationen är en ytlig sårinfektion som behandlas med antibiotika.

En annan komplikation kan vara att det blir ett hål på hinnan som omger nerverna och det uppstår ett läckage av ryggmärgsvätska. Hålet läker snabbt men i vissa fall kan det leda till huvudvärk en tid efter operationen. Det här påverkar inte resultatet av operationen som blir lika bra, men det kan förlänga vårdtiden något då du behöver vara i sängläge 1-2 dygn.

En tydlig riskfaktor som du själv kan påverka är rökning. Om du är rökare har du större risk för att få komplikationer som infektion och utebliven läkning. Slutar du röka har du betydligt större chans till ett gott behandlingsresultat. Det finns bra hjälp att få för att klara av att sluta röka. Information finns på slutarökalinjen.se

Hur lång är vårdtiden?

Du kommer till oss på operationsdagens morgon och stannar vanligtvis kvar på vår vårdavdelning i ca 1 dygn.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Sjukskrivningens längd efter en operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men det brukar vara 2-6 veckor.

Vad innebär rehabiliteringen?

Efter en operation av spinal stenos är det viktigt att komma igång och försöka återgå till dina normala aktiviteter. Som en självklar del av din återhämtning tar vi också fram en individuell rehabiliteringsplan som är specialanpassad efter dina förutsättningar. Alla våra fysioterapeuter har lång erfarenhet av behandling, diagnostik och rehabilitering av ryggåkommor och smärta i ryggen.

Vill du ha mer information? Här kan du läsa mer om den rehabilitering vi erbjuder här på RKC.

Välkommen att kontakta oss för mer information