Inför din operation

Väntetiderna för operation varierar mellan 4-12v beroende på diagnos och medicinsk bedömning. Vårdgarantin för behandling/åtgärd är 90
dagar från beslut.

När du ska opereras hos oss vill vi att du ska känna dig trygg och väl förberedd utan en massa pappersformulär och broschyrer. Vårt engagemang för patientsäkerhet går hand i hand med vårt miljöansvar. För att underlätta för dig att följa med i din behandlingsplan inför, under och efter din operation eller rehab hos oss har vi tagit fram en helt unik digital lösning tillsammans med företaget FRISQ. För att använda tjänsten krävs det att du har tillgång till både ett mobilt BankID och en smartphone. Det är viktigt att notera att vårdplanerna endast är tillgängliga på svenska. Det är viktigt att notera att vårdplanerna endast är tillgängliga på svenska. Ibland använder vi nervrotsblockad i diagnostiskt syfte för att bedöma om en operation kommer att hjälpa dig.

Nervrotsblockad

Vad är syftet med en nervrotsblockad?

En nervrotsblockad är ett diagnostiskt ingrepp som utförs både i halsryggen och ländryggen på RKC. Genom att tillfälligt blockera en specifik nervrot kan vi verifiera om den är källan till den smärta du upplever. Denna information är avgörande för att avgöra om kirurgiska åtgärder är lämpliga.

Hur går en nervrotsblockad till?

När det har beslutats att en nervrotsblockad är rätt behandling för dig, kommer du att få en kallelse med all nödvändig information. En nervrotsblockad är ett kort, icke-kirurgiskt ingrepp där du är vaken hela tiden. Ingreppet tar ungefär 5–10 minuter. Vi desinficerar huden och använder röntgen eller ultraljud för att noggrant styra nålen mot den avsedda nervroten. Därefter injicerar vi en blandning av lokalbedövning och kortison. Efter ingreppet är det viktigt att du inte kör något fordon, eftersom du kan känna smärta eller svaghet i armen eller benet. Svagheten kan komma ganska plötsligt och behöver inte kännas direkt i anslutning till blockaden. Svagheten är övergående.

Är det smärtsamt att genomgå en nervrotsblockad?

Ingreppet kan kännas som ett stick och är vanligtvis kortvarigt smärtsamt.

Hur länge varar effekten av en nervrotsblockad?

Lokalbedövningen kan verka upp till 24 timmar. Kortisonets effekt börjar vanligtvis inom 3–4 dagar och varaktigheten varierar från person till person, från några veckor till flera månader.

Hur utvärderas effekten av en nervrotsblockad?

Efter ingreppet får du ett formulär att ta med hem. Detta hjälper dig att dokumentera och minnas hur du kände efter blockaden, vilket är viktigt för den uppföljande bedömningen med din kirurg cirka tre veckor senare.

Kan jag få lugnande medel innan en nervrotsblockad?

Vi erbjuder inte lugnande medel i samband med denna procedur.

Behöver jag sluta ta mina mediciner innan en nervrotsblockad?

All nödvändig information om mediciner och förberedelser finns angivet i din kallelse. Om du använder blodförtunnande läkemedel kan du behöva pausa dessa inför en nervrotsblockad, beroende på vilken del av ryggen som behandlas.

Vårdplaner i FRISQ

Först när vi bokat in dig för operation får du tillgång till vårdplanen och du får ett välkomst SMS. Ditt operationsdatum finns då bifogat. För att få notiser och viktig information via sms, ber vi dig att tillåta notifikationer.
Koordinatorerna bevakar kontinuerligt de formulär du ska fylla i och ser dina svar. Alla formulär är viktiga för din vård hos oss.

Följ anvisningarna du får via sms så får du svar på de flesta frågorna och vet hur du skall förbereda dig i lugn och ro. När du har loggat in visas dina aktiviteter för dagen. I menyn hittar du ett dokumentbibliotek där du kan ta del av tidigare informationsdokument som vi delat med dig. Ex Du får viktig information är bokade tider och förberedelser,
checklistor, formulär om din hälsa, kvalitetsregister som skall fyllas i
och tips inför ditt besök. Läs mer om FRISQ här.

Information om vad som gäller vid olika typer av ingrepp hittar du även under Diagnos och behandling.

Se din kallelse

På din kallelse till operation står det vart du ska gå på operationsdagens morgon. Generellt gäller att patienter som skall sova kvar går till vårdavdelningen på plan 1 och dagkirurgiska patienter går direkt till operationsavdelningen på plan 2. Vår personal kommer att ta emot dig och vägleda dig vidare inför operationen.

Har du några frågor kring din operation kan du alltid kontakta vår operationskoordinator. Du hittar kontaktinformation Läs här om hur du kommer i kontakt med oss

Rökning/Tobak

Om du använder tobak vill vi att du slutar med detta 4-6 veckor före operationen. Bra hjälp och information kan du få via slutarokalinjen.se

Operationen

Vanligtvis är det samma kirurg som du träffade vid ditt besök på mottagning som kommer att operera dig. Vi vet att det skapar trygghet att få träffa samma läkare varje gång så det är något vi prioriterar hos oss. Hur lång tid själva operationen tar beror på vilket ingrepp som ska göras och kan vara allt mellan 30 minuter och 3 timmar.

RKC Verksamhetsbilder Fotograf Karin Boo-57

Efter operationen

När operationen är klar kommer du till vår uppvakningsavdelning där vi tar hand om dig och ser till att allt är bra. När du är helt vaken och bedöms vara redo att lämna uppvaket kommer personal och hämtar dig till vår trevliga vårdavdelning där du får stanna under hela din vårdtid. Vid vissa typer av operationer kan du åka hem redan samma dag. I dessa fall åker du hem direkt från uppvakningsavdelningen.

Anna