Väntetider

Första besök (inom 90 dagar): När du söker vård hos oss från en annan region kan du förvänta dig att få ditt första besök inom vårdgarantin dvs ca 90 dagar.

Väntetid till operation (inom 90 dagar): Om operation anses vara nödvändig, strävar vi efter att boka din operation inom ytterligare 90 dagar från det att behandlingsplanen är fastställd. Detta innebär att vår totala vårdgaranti är 90+90 dagar från det att remiss inkommit. Vi strävar efter att minimera väntetiderna för att säkerställa snabb och effektiv vård. Det är värt att notera att våra läkare alltid utför en medicinsk bedömning och i vissa fall kan väntetiderna bli kortare baserat på akutbehov eller andra medicinska överväganden.

Vi förstår vikten av att minska väntetiderna för våra patienter och strävar efter att erbjuda kvalitetsvård inom rimliga tidsramar och följa vårdgarantin. Vänligen kontakta oss om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår vårdprocess.

RKC Verksamhetsbilder Fotograf Karin Boo-120