Rehab för dig i Region Stockholm

Efter din nack- eller ryggoperation får du möjlighet att delta i grupprehabilitering på RKC. I samband med dessa besök följer vi upp hur du mår efter din operation. Du får vägledning och rådgivning kring rehabträning av fåra duktiga fysioterapeuter.

Alla fysioterapeuter på RKC har lång erfarenhet av diagnostik, behandling och rehabilitering av rygg- och nackrelaterade besvär. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt och följer hela tiden den senaste forskningen inom området. Du som patient kan därför känna dig helt trygg med att du alltid får bästa möjliga vård hos oss. En av våra besöksformer kallas sambedömning då genomför fysioterapeuter tillsammans med kirurg en helhetsbedömning av dina besvär.

Rygg och nacksmärta

Om vi bedömt att en operation inte är det bästa alternativet för dig vill vi ge dig information om vad du kan få för annan behandling och hjälp. I många fall är operation inte möjligt pga. en rad olika omständigheter.

Rehabinformation efter din operation

Rehabilitering efter nack- och ländryggskirurgi. I samband med gruppinformationen på vårdavdelningen eller vid den individuella genomgången på operationsavdelningen följer vi upp hur du mår efter din operation.

Grupprehabilitering efter din operation

Kallelse till grupprehabilitering sker efter ca 4 veckor efter operation. Att jobba med grupprehabilitering ger dig möjlighet att träffa andra patienter i samma situation och hjälper dig optimera din fysiska kapacitet.