Genomgång med fysioterapeut efter din operation

Efter din operation och i samband med gruppinformationen på vårdavdelningen eller vid den individuella genomgången på operationsavdelningen följer vi upp hur du mår efter din operation. Du får där vägledning och rådgivning kring rehabträning av våra duktiga fysioterapeuter. Vi förklarar läkningsprocess, hantering av bakslag samt hur kroppens smärtsystem påverkas efter en operation.

Rehabprogram

Följ rehabiliteringsprogrammen som du hittar här.

I FRISQ får du träningsråd och övningar kontinuerligt så att du sedan på egen hand kan rehabträna på rätt sätt. Rätt rehabträning kommer att optimera din fysiska kapacitet och ditt resultat efter din operation.

Efter 20 dagar får du möjlighet att utvärdera din smärtsituation i FRISQ. Skulle besvären vara försämrade får vi en notis. Vi önskar dock att du på egen hand tar kontakt med oss om det uppstår bakslag.

Tel-08-12458100