Rygg och nacksmärta

När vi har bedömt att en operation inte är det bästa alternativet för dig vill vi ge dig information om vad du kan få för annan behandling och hjälp. I många fall är operation inte möjligt pga. en rad olika omständigheter. Då är ofta rehabilitering hos en fysioterapeut ett bra alternativ för att få hjälp med hantering av smärta eller upplägg av träning utifrån din situation.

Får du nya besvär eller blir försämrad får du be din husläkare att skriva en ny remiss till oss. Din MR är generellt giltig i 1 år efter att den är utförd men i vissa fall behöver även den förnyas om besvären förändrats med tiden. Vi är ej ansvariga för din medicinering efter vår bedömning av dina besvär eftersom vi ej kan följa upp den och därför är det din husläkare som skall hjälpa dig med det om det finns behov.

Du kan ta del av våra träningsprogram som passar även dig som inte ska opereras, du kan prova dig fram och se om det är övningar som känns bra.

Ibland kan multimodal rehabilitering (MMR) vara ett alternativ som kan hjälpa dig i din hantering av smärtan. Det kan du vid behov diskutera med din husläkare. Du kan själv boka tid hos en fysioterapeut i ditt närområde. Ingen remiss behövs. Läs mer här för att se dina valmöjligheter.

Träningsprogram

Träningsprogram hittar du under respektive flik på denna sida.

Exempel på rehabövningar

Mer om ryggsmärta

Ryggsmärta kan i stora drag delas in i specifik eller icke-specifik ryggsmärta.

Den absolut vanligaste formen av ryggsmärta, som drabbar ca 80 % någon gång under livet, är den icke-specifika ryggsmärtan. Det betyder att man inte exakt vet vilken struktur i ryggen som gör ont. Att inte veta det har ingen betydelse för själva rehabiliteringen.

När ryggsmärtan är specifik däremot så handlar det om att man kan sätta en diagnos utifrån ett ryggkirurgiskt perspektiv. Du kan läsa mer om specifika diagnoser här.

Tidsperspektiv

Ryggskott / Akut lumbago/ Nackspärr

Ibland kommer rygg- och besvär smygandes och ibland kommer det som en blixt från klar himmel. Ett akut ryggskott, eller nackspärr, kommer ofta plötsligt vid en rörelse och kan ge kraftig smärta, stelhet och ibland snedställning i ryggen.

I de flesta fall går det över av sig självt inom ett par veckor. Det finns ingen specifik träning som kommer att påskynda läkningen mer än att man rör sig. Så försök att vara så aktiv du kan, även om du har ont. Börja med lätta rörelser hemma för att successivt stegra till promenader och annan typ av lättare motion. Ibland kan smärtlindrande medicin eller värme/kyla lindra så att det blir lättare att hålla dig aktiv i vardagen. Så snart du känner dig bättre kan du återgå till din vanliga träning. 

Om du fortfarande känner smärta som begränsar dig efter ett par veckor kan du kontakta en fysioterapeut för att få en individuell bedömning och rehabilitering.

Långvarig rygg/nacksmärta

Långvarig rygg- och nacksmärta kan delas in i mer eller mindre konstant smärta eller ofta återkommande ryggskott/nackspärr där du är ganska bra mellan attackerna.

Rehabiliteringen vid långvariga symptom handlar ofta om flera olika faktorer där man kan se över träning/fysisk aktivitet, medicinering, ergonomi och livssituation. Stress, dålig återhämtning, ångest och depression kan förstärka lidandet av smärta och kan vara viktiga faktorer att uppmärksamma och behandla samtidigt. 

Vid långvariga besvär finns det sällan ett enskilt behandlingsalternativ som löser problemet för all framtid. Det viktigaste är att inte fastna i ett medicinskt eller passivt behandlingsberoende.

Den som har störst möjlighet att påverka långdragna besvär är den som har ont därför är det viktigt att rehabiliteringsplanen går i linje med just dina önskemål och förutsättningar.

En ordentlig ansats för rehabilitering vid långvariga besvär kan sträcka sig över flera månader där du kan sköta det mesta själv med glesare uppföljningar och utveckling av planen hos tex en fysioterapeut.

I vissa fall kan man inte få bort smärtan helt trots att man provat allt och gör allting ”rätt”. Då kan multimodal smärtrehabilitering, så kallad MMR2, vara bra. Det innebär att du i team med smärtläkare, fysioterapeut och psykolog utvecklar strategier för att kunna leva så fullt ut som möjligt trots obehag. Mer information om smärtrehabilitering hittar du här.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi kan hjälpa dig genom noggrann kartläggning av dina symtom och undersökning för att försöka identifiera orsaken till dina problem. På så vis kan man i de absolut flesta fallen snabbt minska eller få bort symtomen och även på långs sikt minimera risken för återfall.

Åtgärder kan innefatta allt från träning, ergonomi, information, samtal, symtomminskande rörelser, manuell behandling mm.