Klagomål

1177.se

Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården. I första hand vänder du dig till oss med ditt formella klagomål på 1177.se till vår kvalitetsansvarig Helene Disinger. Alla ärenden vidarebefordras till vår verksamhetschef Martin Skeppholm som är ytterst ansvarig.

Patientnämnden

Om du upplever att du inte fått den hjälp du önskade av oss eller om dina klagomål rör väntetider, bemötande, information etc. så kan du vända dig till Patientnämnden: Patientnämndens förvaltning i Region Stockholm.

Kommer du från ett annan region så ska du vända dig till patientnämnden i din hemregion.

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso- sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning om övriga förutsättningar är uppfyllda. För den som vårdas av privat vårdgivare enligt vårdavtal med regionerna finns en patientförsäkring hos LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag):  Löf | Anmäl en skada

Vill du veta mer om LÖF Patientfolder LÖF

Försäkringspatienter omfattas ej av landstingets/regionens patientförsäkring. Ryggkirurgiskt centrum har en patientskadeförsäkring för dessa patienter genom Säkra. För att göra en skadeanmälan, gå till https://www.folksam.se/anmal-skada. Välj alternativ "Din kropp och din hälsa". I listan "Vad är det som har hänt?", välj alternativ "Patientskada – Vid behandling av privat vårdgivare". Följ sedan instruktionerna på sidan.

Vårdskada

Har du drabbats av en vårdskada har du möjlighet att anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs om anmälan på IVOs hemsida: Jag är missnöjd med hälso- och sjukvård | IVO.se