Hållbarhet och miljö

För en Hållbar Framtid

Varje aspekt har sin egen unika lösning, och vi strävar efter att vara mångfaldiga och nyskapande i vårt arbete för en hållbar framtid. RKC är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 sedan 2018. Vårt åtagande för en hållbar framtid och att bedriva ett aktivt miljöarbete har alltjämnt varit prioriterat.

Fasadbild Kiilto

Här är några exempel på de åtgärder vi har utvecklat för var och en av våra betydande miljöaspekter:

Avfallshantering

Vi har implementerat en omfattande avfallshanteringsstrategi som inkluderar återvinning, minskad avfallsgenerering och korrekt hantering av farligt avfall. Vi har även infört interna riktlinjer för att dokumentera avfallsmängder och minska onödig förpackning och främja återanvändning inom vår organisation.

Koldioxidavtryck

För att minska vårt koldioxidavtryck har vi investerat i moderna, energieffektiva teknologier och processer. Vi jobbar aktivt med att minska våra transporter och fraktkostnader. Vidare strävar vi efter att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser i vår verksamhet och arbetar med att öka medvetenheten om klimatpåverkan bland våra anställda och intressenter.

Friskvård (Förebyggande vård)

Vi främjar hälsa och förebyggande vård för att minska behovet av medicinska insatser. Detta inkluderar hälsofrämjande aktiviteter för våra anställda och vårdåtgärder som syftar till att förebygga sjukdomar och främja en hälsosam livsstil.

Kommunikation (Minskade patienttransporter)

Vi har etablerat effektiva kommunikationssystem för att minska behovet av onödiga patienttransporter. Genom att använda telemedicin och digitala plattformar för konsultationer och uppföljning kan vi minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi erbjuder högkvalitativ vård.

Läkemedel

Vi arbetar aktivt med att övervaka och minska användningen av läkemedel och kemikalier som kan ha en negativ miljöpåverkan. Detta inkluderar att följa bästa praxis för receptförskrivning, antibiotikaförbrukning och avfallshantering och söka mer miljövänliga alternativ när det är möjligt.

Varutransporter

För att minska vår påverkan på miljön när det gäller varutransporter strävar vi efter att optimera vår logistik och minska transportsträckorna. Genom att samarbeta med leverantörer som delar vår hållbarhetsvision kan vi effektivisera vår distributionskedja.

Resursförbrukning

Vi övervakar noggrant vår resursförbrukning och arbetar kontinuerligt med att minska den genom effektivare användning av vatten, el och andra naturresurser. Vi har implementerat åtgärder som syftar till att minska överuttag av naturresurser och främja en mer cirkulär ekonomi.

Genom att aktivt arbeta med dessa betydande miljöaspekter på olika sätt visar vi vår strävan att vara mångfaldiga och innovativa i vårt arbete för en hållbar framtid. På RKC är vi engagerade i att göra vårt bästa för att bevara och skydda miljön och samtidigt ge högkvalitativ vård och service till våra patienter och intressenter.

För vidare läsning se vår Miljöpolicy

Nyheter: Effektivitet och säkerhet möter ansvar. Eftersom sjukvårdsbranschen är strikt reglerad på alla områden är investeringar i miljövänliga lösningar inte helt okomplicerade. På RKC övervägs miljömedvetenheten genom hela leverantörskedjan.

Se vår film om hur vi tar vårt miljöansvar vad gäller städmaterial och val av produkter.

Läs mer om vårt samarbete med Kiilto här. Ryggkirurgiskt Centrum i Stockholm litar på Kiiltos produktsortiment - Natura