Patientnöjdhet

För oss är det helt avgörande att du som patient har det bra hos oss. Därför uppmuntrar vi alla våra patienter att tala om hur deras upplevelse hos oss har varit från första besöket på mottagningen till 90 dagar efter operation.

Svaren sammanställs och analyseras som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Vi är tacksamma över att så många av våra patienter tar sig tid att svara på enkäterna och gläder oss åt att vi får så fina resultat.

Kundnöjdhetsundersökningar 2023

NPS, Vad är det som mäts?

Vi mäter NPS – Net Promoter Score, som bygger på frågan: Skulle du rekommendera oss till någon i samma situation?

Patienten svarar enligt en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Det sammanlagda resultatet ger värden -100 till +100.

Ett NPS-värde över +/- noll eftersträvas. Ju högre än 0, desto bättre. En poäng över 30 anses mycket bra, över 50 är utmärkt och över 70 anses vara exceptionellt.

Nybesök på vår mottagning

Nedan presenteras statistiken från utvärderingen, lämnad av patienter som har haft ett inbokat nybesök på vår mottagning under 2023. Dessa insikter, baserade på 3163 svar, är värdefulla för att fortsätta förbättra vår service och skapa positiva upplevelser för våra nya patienter.

rapport_overview

rapport

7 dagar efter operation

Svaren nedan är baserade på 1539 svar under 2023

NPS 88 

Huvudsyftet med vår patientupplevelsemätning är att öka värdet och säkerställa kvaliteten genom patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas erfarenheter utgör grunden för vårt förbättringsarbete. På RKC är vi stolta över att meddela att vår Net Promoter Score (NPS) för patienters upplevelse av att operera hos oss når imponerande 88 2023. Detta starka betyg speglar det höga förtroende och nöjdhet som våra patienter har uttryckt. Vi tackar för ert förtroende och ser fram emot att fortsätta leverera exceptionell vård med er i fokus

Vad tycker du om bemötandet på operationsavdelningen?
Nöjd
99%
Varken nöjd eller missnöjd
1%
Missnöjd
0%
Vad tycker du om bemötandet på vårdavdelningen?
Nöjd
99%
Varken nöjd eller missnöjd
1%
Missnöjd
0%