Patientnöjdhet

För oss är det helt avgörande att du som patient har det bra hos oss. Därför uppmuntrar vi alla våra patienter att tala om hur deras upplevelse hos oss har varit från första besöket på mottagningen till 30 dagar efter operation. Svaren sammanställs och analyseras som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Vi är tacksamma över att så många av våra patienter tar sig tid att svara på enkäten och gläder oss åt att vi får så fina resultat. Nedan finns statistik från utvärdering 2022.

Resultat kundnöjdhet nybesök på mottagningen 2022

 

 

Resultat kundnöjdhet 7 dagar efter operation 2022

NPS

Huvudsyftet med att vi mäter patientupplevelsen är att vi vill öka värdet och säkerställa kvaliteten genom patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas erfarenheter är grunden i vårt förbättringsarbete.

Vad är det som mäts?

Vi mäter NPS – Net Promoter Score, som bygger på frågan: Skulle du rekommendera oss till någon i samma situation?

Patienten svarar enligt en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Det sammanlagda resultatet ger värden -100 till +100.

Ett NPS-värde över +/- noll eftersträvas. Ju högre än 0, desto bättre. En poäng över 30 anses mycket bra, över 50 är utmärkt och över 70 anses vara exceptionellt.

 Vårt NPS-resultat / medelvärde för 2022 är 85 

Vad tycker du om bemötandet på operationsavdelningen?

Nöjd 99%
Varken nöjd eller missnöjd 1%
Missnöjd 0%

Vad tycker du om bemötandet på vårdavdelningen?

Nöjd 98%
Varken nöjd eller missnöjd 2%
Missnöjd 0%