Patientnöjdhet

För oss är det helt avgörande att du som patient har det bra hos oss. Därför uppmuntrar vi alla våra patienter att tala om hur deras upplevelse hos oss har varit från första besöket på mottagningen till 30 dagar efter operation. Svaren sammanställs och analyseras som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Vi är tacksamma över att så många av våra patienter tar sig tid att svara på enkäten och gläder oss åt att vi får så fina resultat. Nedan finns statistik från utvärdering 2021.

Vad tycker du om bemötandet på operationsavdelningen?

Mycket bra 97.5%
Bra 2.2%
Varken eller 0%
Inte nöjd 0.3%

Vad tycker du om bemötandet på vårdavdelningen?

Mycket bra 95.6%
Bra 3.1%
Varken eller 1.1%
Inte nöjd 0%

Hur nöjd är du totalt sett med RKC?

Mycket nöjd 96.7%
Nöjd 3.3%
Inte nöjd 0%