Medicinska resultat

Svenska Ryggregistret – Swespine, är ett nationellt kvalitetsregister där den ryggkirurgi som utförs vid Sveriges ortopediska och neurokirurgiska kliniker registreras.

Hit rapporterar 98% av alla Sveriges kliniker sina operationer, inklusive komplikationer. Patientrapporterat utfall (uppföljning) sker idag efter 1-2-5-10 år. Syftet är att samla fakta för att kunna utvärdera och förbättra vården. RKC är sedan start anslutna till Swespine och här nedanför kan man se de senaste resultaten av den kirurgi som vi utför hos oss i relation till landets övriga kliniker.

Aktuella värden i diagrammen nedan är ej justerade för åldersskillnader, samsjuklighet, tidigare kirurgi, arbetsförmåga mm, faktorer som också kan påverka resultatet av kirurgi.  För dig som vill fördjupa dig i resultatet efter ryggkirurgi i Sverige rekommenderar vi dig att besöka källhänvisningen på Svenska Ryggregistret swespine.se. Swespine presenterar också klinikjämförande ett-årsresultat via SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) plattform vardenisiffror.se.

Uppföljning i kvalitetsregistret 2022

Vår uppföljningsfrekvens för Ländrygg (1234) och halsrygg (172) är baserad på antalet indexoperationer som utförts under 2021 och den årliga uppföljningen som patienterna genomförde under 2022. Vi strävar efter att tillhandahålla aktuell information och kommer att inkludera uppgifter om operationer för 2022 samt uppföljning för 2023 i den senare delen av 2024.

Uppföljningsfrekvens Ländrygg
Hela riket
64%
RKC
70%
Uppföljningsfrekvens Nacke
Hela riket
65%
RKC
56%

Minskad ben-, rygg, eller armsmärta 1 år efter operation

(Andel patienter som svarat att smärtan är försvunnen eller mycket bättre)

Diskbråck ländrygg
Hela riket
75%
RKC
82%
Spinal stenos ländrygg
Hela riket
61%
RKC
68%
SRS – segmentell ryggsmärta
Hela riket
62%
RKC
72%
Diskbråck/rotkanalsstenos nacke
Hela riket
60%
RKC
87%

Patientnöjdhet 1 år efter rygg- eller nackoperation

(Andel patienter som svarat ”Nöjd” på frågan ”Hur är din inställning till resultatet av din genomgångna operation?” ett år efter operationen.

Diskbråck ländrygg
Hela riket
76%
RKC
86%
Spinal stenos ländrygg
Hela riket
62%
RKC
73%
SRS – segmentell ryggsmärta
Hela riket
71%
RKC
81%
Diskbråck nacke
Hela riket
74%
RKC
85%
Foraminell stenos nacke
Hela riket
70%
RKC
86%

Livskvalitet före och 1 år efter operation (EQ5D) alla patienter.

EQ5D skattas med hjälp av fem frågor som mynnar ut i en skala där 1 är bäst och 0 är sämst (ungefärligt värde hos en normalfrisk person är 0,8).

Diskbråck ländrygg
Före operation (hela riket)
0,26
Efter operation (hela riket)
0,71
Före operation (RKC)
0,22
Efter operation (RKC)
0,78
SRS (Segmentell ryggsmärta)
Före operation (hela riket)
0,31
Efter operation (hela riket)
0,65
Före operation (RKC)
0,29
Efter operation (RKC)
0,72
Spinal stenos ländrygg
Före operation (hela riket)
0,36
Efter operation (hela riket)
0,62
Före operation (RKC)
0,34
Efter operation (RKC)
0,68
Diskbråck/rotkanalsstenos nacke
Före operation (hela riket)
0,39
Efter operation (hela riket)
0,65
Före operation (RKC)
0,4
Efter operation (RKC)
0,75