Medicinska resultat

Svenska Ryggregistret – Swespine, är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som utförs vid Sveriges ortopediska och neurokirurgiska kliniker registreras. Hit rapporterar 95% av alla Sveriges kliniker sina behandlingsresultat. Syftet är att samla fakta för att kunna utvärdera och förbättra vården. RKC är sedan start anslutna till Swespine och här nedanför kan du se de senaste resultaten av den kirurgi som vi utför hos oss i relation till övriga landets kliniker.

Aktuella värden i  diagrammen nedan är ej justerade för åldersskillnader, samsjuklighet, tidigare kirurgi, arbetsförmåga mm, faktorer som också kan påverka resultatet av kirurgi.  För dig som vill fördjupa dig i resultatet efter ryggkirurgi i Sverige rekommenderar vi dig att besöka källhänvisningen Svenska Ryggregistret swespine.se och vardenisiffror.se.

Minskad ben-, rygg, eller armsmärta 1 år efter operation

(Andel patienter som svarat att smärtan är försvunnen eller mycket bättre)

Diskbråck ländrygg

Hela riket 75%
RKC 82%

Spinal stenos ländrygg

Hela riket 61%
RKC 68%

SRS – segmentell ryggsmärta

Hela riket 62%
RKC 72%

Diskbråck/rotkanalsstenos nacke

Hela riket 60%
RKC 87%

 

Patientnöjdhet 1 år efter rygg- eller nackoperation

(Andel patienter som svarat ”Nöjd” på frågan ”Hur är din inställning till resultatet av din genomgångna operation?” ett år efter operationen.[/vc_column_text]

Diskbråck ländrygg

Hela riket 76%
RKC 86%

Spinal stenos ländrygg

Hela riket 62%
RKC 73%

SRS – segmentell ryggsmärta

Hela riket 71%
RKC 81%

Diskbråck nacke

Hela riket 74%
RKC 85%

Foraminell stenos nacke

Hela riket 70%
RKC 86%

Livskvalitet före och 1 år efter operation (EQ5D) alla patienter.

EQ5D skattas med hjälp av fem frågor som mynnar ut i en skala där 1 är bäst och 0 är sämst (ungefärligt värde hos en normalfrisk person är 0,8).

Diskbråck ländrygg

Före operation (hela riket) 0,26
Efter operation (hela riket) 0,71
Före operation (RKC) 0,22
Efter operation (RKC) 0,78

SRS (Segmentell ryggsmärta)

Före operation (hela riket) 0,31
Efter operation (hela riket) 0,65
Före operation (RKC) 0,29
Efter operation (RKC) 0,72

Spinal stenos ländrygg

Före operation (hela riket) 0,36
Efter operation (hela riket) 0,62
Före operation (RKC) 0,34
Efter operation (RKC) 0,68

Diskbråck/rotkanalsstenos nacke

Före operation (hela riket) 0,39
Efter operation (hela riket) 0,65
Före operation (RKC) 0,4
Efter operation (RKC) 0,75