Facebook logotyp Linkedin logotyp   Vårdguiden logotyp
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Diagnos

Cervikal myelopati i halsryggen

Cervikal myelopati är ett tillstånd där ryggmärgen är påverkad i halsryggen och beror oftast på att ryggmärgen ligger trångt p.g.a. degenerativa förändringar. Ibland kan stora diskbråck i halsryggen ge en påverkan på ryggmärgen men det är mer ovanligt. Myelopati ska skiljas från det tillstånd som ger påverkan på enskilda nervrötter och endast ger symtom från dessa. Påverkan på ryggmärgen är generellt sett ett allvarligare tillstånd och med en annan symtombild. Det drabbar i huvudsak den äldre halvan av befolkningen och kan ge uttalade svaghet- och känselbortfall i både armar och ben.

Symtom och utredning av cervikal myelopati

Patienter med ryggmärgspåverkan skiljer ut sig på så sätt att de sällan söker p.g.a. smärtor i första hand. Det är oftare mer ospecifika symtom och kan vara ganska utbredda och svårfångade i början. I de flesta fall debuterar symtomen gradvis under lång tid vilket gör att patienten själv inte alltid söker vård direkt. Symtomen är kopplade till påverkan av ryggmärgen som kan ge utbredda känselbortfall, finmotorikstörning i händerna och gångsvårigheter. Vid undersökning finner man ofta stegrade senreflexer, ibland med klonus (extraslag när man testar reflex). Känsel bör undersökas för olika modaliteter (beröring, stick, värme, kyla) och över olika delar av kroppen. Vid misstanke om ryggmärgspåverkan görs i första hand MR.

Kirurgisk behandling vid cervikal myelopati

Hur och om en operation ska göras för cervikal myelopati beror på flera faktorer och måste diskuteras med din kirurg. Beroende på var trängseln sitter och hur utbredd den är kan ingreppet göras både framifrån och bakifrån. Görs operationen framifrån kan det ibland vara en fördel att avlägsna en del av en eller flera kotor, s.k. korpektomi. Om operationen görs bakifrån tar man bort delar av eller hela kotbågar för att ge ryggmärgen mer plats. Ibland kan det också vara aktuellt att steloperera de segment man opererar.

Risker vid operation

Prognosen av operationen varierar och beror till stor del av hur skadad ryggmärgen är. Det är inte alltid ryggmärgen återhämtar sig och det finns en viss risk för försämring av kirurgi också.
Det finns en del faktorer som kan öka risken för komplikationer efter operation. Rökning är en sådan faktor och dessutom något du kan påverka själv. Därför är det en klar fördel om du kan sluta att röka redan när du får din remiss till oss då detta ökar förutsättningarna för ett gott behandlingsresultat. Även om vi bedömer att du inte behöver en operation och ska behandlas på annat sätt, ger ett rökstopp dig större chanser till förbättring. Det finns hjälp att få för att klara av att sluta med rökningen, information finns på slutarokalinjen.se.

Vårdtid och sjukskrivning

Du kommer till oss på morgonen på operationsdagens morgon. Vårdtiden beror till stor del på vilket ingrepp som görs och kan variera från 1-5 dygn.
Sjukskrivningens längd efter operation beror bl.a. på vad du har för arbete och vilken operations som görs, kan därför variera mellan 1-3 månader.

En röntgenbild som visar på en förträngning i halsryggen.

Bilden visar en MR av halsryggen där ryggmärgen är påverkad. Ryggmärgen är den mörka strukturen i den ljusare kanalen och pilarna markerar de två ställen där förträngningarna sitter.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.