Varför får man Cervikal myelopati?

Cervikal myelopati är ett tillstånd där ryggmärgen är påverkad i halsryggen. Det beror oftast på att ryggmärgen ligger trångt på grund av åldersförändringar i vävnader och skelett. Ibland kan stora diskbråck i halsryggen påverka ryggmärgen men det är mer ovanligt. Myelopati drabbar i huvudsak den äldre halvan av befolkningen.

Vilka är symptomen?

Det är sällan smärta som i första hand är anledningen till att man söker vård. Ofta är symptomen ganska ospecifika och svårfångade i början. I de flesta fall kommer symptomen gradvis under lång till vilket gör att man inte alltid söker vård direkt.

Utbredda känslobortfall, försämrad finmotorik i händerna och gångsvårigheter är symptom som kan vara tecken på ryggmärgspåverkan (myelopati).

Vad finns det för behandling?

Om och hur en operation ska göras beror på flera faktorer och måste diskuteras med din kirurg. Ingreppet kan göras både framifrån och bakifrån beroende på var trängseln sitter och hur utbredd den är. Ibland kan det också vara aktuellt att steloperera vissa segment.

Så här går operationen till:

Finns det några risker med operation?

Prognosen av operationen varierar och beror till stor del av hur skadad ryggmärgen är. Det är inte alltid ryggmärgen återhämtar sig och det finns en viss risk för försämring av kirurgi.

En tydlig riskfaktor som du själv kan påverka är rökning. Om du är rökare har du större risk för att få komplikationer som infektion och utebliven läkning. Slutar du röka har du betydligt större chans till ett gott behandlingsresultat. Det finns bra hjälp att få för att klara av att sluta röka. Information finns på slutarökalinjen.se

Vårdtid och sjukskrivning

Du kommer till oss på operationsdagens morgon. Vårdtiden beror till stor del på vilket ingrepp som görs och kan variera från 1-2 dygn.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Sjukskrivningens längd efter en operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men det brukar vara 1-3 månader.

Vad innebär rehabiliteringen?

Då symtombilden vid Cervikal myelopati ofta varierar så blir också rehabiliteringen specifikt anpassad för de symptom som just du har. Som en självklar del av din återhämtning tar vi på RKC fram en individuell rehabiliteringsplan. Alla våra fysioterapeuter har lång erfarenhet av behandling, diagnostik och rehabilitering av ryggåkommor och smärta i ryggen.

Vill du ha mer information? Här kan du läsa mer om den rehabilitering vi erbjuder här på RKC.