Varför får man diskbråck i halsryggen(Rotkanalsstenos)?

Precis som i ländryggen finns det diskar mellan kotorna i halsryggen. Före 20 års ålder är diskarna elastiska och töjbara men med åren minskar vattenhalten successivt och sprickbildningar kan uppstå i diskens kapsel (diskdegeneration/åldersförändringar). I denna sprickbildning kan delar av diskens kärna komma ut som ett bråck.

Med stigande ålder kan det bildas benpålagringar på kotor kring facettlederna i halsryggen. När disken tappar sin spänst kan denna bukta in mot ryggmärgskanalen. Detta kan leda till att ryggmärgen och nerverna blir klämda.

Vilka är symptomen?

Symptomen kan vara skiftande. Det vanligaste är en smärta som strålar ut i skuldran och axeln, ibland ända ut i handen. Ofta förekommer också en sockerdrickskänsla och ibland även domningar i armen.

Muskelsvaghet är ovanligare men kan också förekomma. Nackvärk är också ett vanligt symptom. Den kan vara diffus och ibland kännas mer kring skulderbladet på den sida man har ont.

Vad finns det för behandling?

I första hand behandlar man diskbråck i halsryggen med smärtstillande medicin. Behandling med fysioterapi kan i vissa fall också lindra symptomen.

Om du inte blivit bättre inom 2-3 månader bör man göra en magnetröntgen av halsryggen. Om den skulle visa på diskbråck eller rotkanalträngsel och du dessutom har smärta i armen kan det vara aktuellt med en operation. Har man nackvärk utan utstrålande smärta är det däremot inte en indikation för operation.

Beroende på var trängseln för nervroten sitter så genomförs ingreppet i halsryggen antingen framifrån eller bakifrån.

Så här går operationen framifrån till (Diskbråck i halsryggen):

Så här går operationen bakifrån till (Nervrotsförträngning i halsryggen):

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Resultaten av kirurgin är goda. 70-80% av patienterna säger att de är nöjda med operationen vid 2 års uppföljning i det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi.

Finns det några risker med operation?

Risken vid operation är låg och den vanligaste komplikationen är en ytlig sårinfektion som behandlas med antibiotika. En ovanlig komplikation är skada på nerver som kan leda till olika förlamningssymtom.

En tydlig riskfaktor som du själv kan påverka är rökning. Om du är rökare har du större risk för att få komplikationer som infektion och utebliven läkning. Slutar du röka har du betydligt större chans till ett gott behandlingsresultat. Det finns bra hjälp att få för att klara av att sluta röka. Information finns på slutarökalinjen.se

Hur lång är vårdtiden?

Du kommer till oss på operationsdagens morgon. Vårdtiden är oftast ca 1 dygn.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Sjukskrivningens längd efter en operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men det brukar vara 4-6 veckor.

Vad innebär rehabiliteringen?

Efter en diskbråcksoperation i halsryggen är det viktigt att komma igång och försöka återgå till dina normala aktiviteter. Som en självklar del av din återhämtning tar vi också fram en individuell rehabiliteringsplan som är specialanpassad efter dina förutsättningar. Alla våra fysioterapeuter har lång erfarenhet av behandling, diagnostik och rehabilitering av ryggåkommor och smärta i ryggen.

Vill du ha mer information? Här kan du läsa mer om rehab efter halsryggsoperation.

Finns det något jag inte får göra när jag kommer hem?

Efter operationen bör man avstå från att vrida huvudet i ytterläge de första 6 veckorna. I övrigt finns inga restriktioner.