Nacke

Nacken eller halsryggen utgör den övre delen av ryggraden och är avgörande för huvudets rörlighet och stabilitet. Vanliga tillstånd i halsryggen inkluderar diskbråck, rotkanalstenos och cervikal myelopati. Symtom i armarna såsom nedsatt styrka, domningar, känselbortfall, nervsmärta med utstrålning i en eller båda armar eller skuldror kan förekomma. Oftast är inte nacksmärta det huvudsakliga symtomet.

Diskbråck/rotkanalsstenos

Symptomen kan vara skiftande. Det vanligaste är en smärta som strålar ut i skuldran och axeln, ibland ända ut i handen. Ofta förekommer också en sockerdrickskänsla och ibland även domningar i armen. Precis som i ländryggen finns det diskar mellan kotorna i halsryggen. Före 20 års ålder är diskarna elastiska och töjbara men med åren minskar vattenhalten successivt och sprickbildningar kan uppstå i diskens kapsel (diskdegeneration/åldersförändringar). I denna sprickbildning kan delar av diskens kärna komma ut som ett bråck.

Cervikal myelopati

Det är sällan smärta som i första hand är anledningen till att man söker vård. Ofta är symptomen ganska ospecifika och svårfångade i början. I de flesta fall kommer symptomen gradvis under lång till vilket gör att man inte alltid söker vård direkt. Cervikal myelopati är ett tillstånd där ryggmärgen är påverkad i halsryggen. Det beror oftast på att ryggmärgen ligger trångt på grund av åldersförändringar i vävnader och skelett. Ibland kan stora diskbråck i halsryggen påverka ryggmärgen men det är mer ovanligt. Myelopati drabbar i huvudsak den äldre halvan av befolkningen.