Varför får man SRS? (Segmentell rörelsesmärta)

Segmentell rörelsesmärta är en form av långvarig ryggsmärta. Värk och smärta i ländryggen är vanligt och drabbar ca 80% någon gång under livet. Oftast går smärtan tillbaka inom några veckor men ibland kan den utvecklas till ett kroniskt lidande. Det är svårt att veta exakt varifrån smärtan kommer men vanligtvis är det från disken eller lederna mellan kotorna i ryggen.

Ett så kallat segment består av två ryggkotor samt disk, muskler och ledband som ligger mellan de kotorna. Smärtan kan komma från ett eller flera av dessa organ.

Vilka är symptomen?

SRS kan bero på många saker. Det kan vara ett trauma mot ryggen vid en olycka till exempel och/eller en medfödd överrörlighet i lederna. Ett vanligt symptom är en kronisk molande värk som strålar ut mot flanker, skinkor och baksidan av benen. Man kan också uppleva smärthugg i ryggen vid hastiga rörelser. För att ta reda på om du har SRS gör vi en noggrann smärtanalys, vi granskar magnetkamerabilder och gör en klinisk undersökning.

Vad finns det för behandling?

Vi prövar i första hand behandling med fysioterapi och värktabletter. Om det inte fungerar och ryggvärken inte försvunnit inom 6-12 månader så kan operation vara ett alternativ. I första hand är det steloperation som är aktuellt. Operationen går ut på att låsa rörligheten mellan kotorna så att man slipper den smärtsamma rörelsen.

Den kirurgiska tekniken kan variera beroende på de förutsättningar du har som patient. I vissa fall gör vi operationen med så kallad minimal invasiv teknik (MIS) vilket i princip innebär en något mindre friläggning i samband med operationen. Det passar inte för alla men om det är aktuellt för dig så kommer din doktor att ta upp det alternativet.

Så här går en steloperation till:

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Det önskade och vanligaste resultatet efter en steloperation är att smärtan i ryggen avtar väsentligt vilket ger dig en betydligt bättre livskvalitet. Ofta upplever patienter paradoxalt nog en ökad rörlighet efter en steloperation om ryggsmärtan har minskat. Själva stelheten i ländryggen upplevs dessutom enbart som en måttlig begränsning för rörelsefriheten.

Enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi blir 70% av de opererade ”mycket nöjda” eller ”nöjda” över resultatet, 20% upplever ingen förbättring och 5-10% upplever ökade besvär. Många patienter upplever även en kontinuerlig gradvis förbättring under 1-2 år efter operationen.

Finns det några risker med en steloperation?

De vanligaste riskerna är ytliga sårinfektioner som behandlas med antibiotika. Det finns även risker för att hinnan runt nerverna kan gå sönder under operationen och då läcka ryggmärgsvätska. Detta är ingen allvarlig komplikation. Hinnan lagas och patienten får ha sängläge under ett dygn.

En tydlig riskfaktor som du själv kan påverka är rökning. Om du är rökare har du större risk för att få komplikationer som infektion och utebliven läkning. Slutar du röka har du betydligt större chans till ett gott behandlingsresultat. Det finns bra hjälp att få för att klara av att sluta röka. Information finns på slutarökalinjen.se

Hur lång är vårdtiden?

Du kommer till oss på operationsdagens morgon. Vanligtvis är du inlagd 1-2 dagar.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Hur snabbt du återhämtar dig efter operation är individuellt och beror på flertalet olika faktorer där bl.a. livsstilsfaktorer såsom rökning påverkar i hög grad. Rekommenderad sjukskrivning brukar vara under 2-3 månader beroende på vilken typ av arbete du har. Ofta är du fullt rehabiliterad efter 6-12 månader.

Vad innebär rehabiliteringen?

Att rehabträna efter din operation är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat och funktion. Som en självklar del av din behandling hos oss tar vi fram en individuell rehabiliteringsplan som är specialanpassad efter dina förutsättningar. Målsättningen är att återskapa fullgod styrka, funktion och rörlighet och öka din tillit till ryggen. Detta kommer ge dig bästa förutsättningar för en god livskvalitet och hjälpa till att förebygga framtida problem. Ofta är du fullt rehabiliterad efter 6-12 månader och därefter rekommenderar vi att du fortsätter friskvårdsträna för att bibehålla bästa möjliga rygghälsa.  Alla fysioterapeuter på RKC har lång erfarenhet av behandling, diagnostik och rehabilitering av ryggåkommor och smärta i ryggen.

Vill du ha mer information? Här kan du läsa mer om den rehabilitering vi erbjuder här på RKC.