Varför får man kotglidning? (Spondylolisthes)

Kotglidning innebär att en kota i ländryggen glider i förhållande till kotan som ligger intill. Ofta glider en kota framåt i förhållande till den som ligger under.

Orsaken kan vara åldersförändringar i disk och facettleder som ligger mellan kotorna. Eller så kan det vara en så kallad spaltbildning, en spricka i kotbågen som ofta är genetiskt nedärvd.

Men det kan också bero på en traumatisk belastning långt tillbaka i tiden eller i vuxen ålder. Ibland är orsaken en kombination av genetik och trauma vilket är förklaringen till att denna ryggdiagnos är vanlig hos vissa elitidrottare.

Vilka är symptomen?

De vanligaste symptomen är smärta i ländryggen och smärta som strålar ut i klinkor och baksidan av låren. Vid större glidningar kan nerver komma i kläm som kan ge domningar, känselnedsättning och försvagning av musklerna i benen.

Vad finns det för behandling?

Det vi först provar är sjukgymnastik och värktabletter. Om det inte räcker kan en steloperation vara ett alternativ.

Så här går operationen till:

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Det önskade och vanligaste resultatet efter en steloperation är att smärtan i ryggen avtar väsentligt vilket ger dig en betydligt bättre livskvalitet. Ofta upplever patienter paradoxalt nog en ökad rörlighet efter en steloperation om ryggsmärtan har minskat. Själva stelheten i ländryggen brukar upplevas enbart som en måttlig begränsning för rörelsefriheten.

Enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi blir 70% av de opererade ”mycket nöjda” eller ”nöjda” över resultatet, 20% upplever ingen förbättring och 5-10% upplever ökade besvär. Många patienter upplever även en kontinuerlig gradvis förbättring under 1-2 år efter operationen.

Finns det några risker med en steloperation?

De vanligaste riskerna är ytliga sårinfektioner som behandlas med antibiotika. Det finns även risker för att hinnan runt nerverna kan gå sönder under operationen och då läcka ryggmärgsvätska. Detta är ingen allvarlig komplikation. Hinnan lagas och patienten får ha sängläge under ett dygn.

En tydlig riskfaktor som du själv kan påverka är rökning. Om du är rökare har du större risk för att få komplikationer som infektion och utebliven läkning. Slutar du röka har du betydligt större chans till ett gott behandlingsresultat. Det finns bra hjälp att få för att klara av att sluta röka. Information finns på slutarökalinjen.se

Hur lång är vårdtiden?

Vanligtvis är du inlagd 1-2 dagar innan du kan åka hem.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Hur snabbt du återhämtar dig efter operation är individuellt och beror på flertalet olika faktorer där bl.a. livsstilsfaktorer såsom rökning påverkar i hög grad. Rekommenderad sjukskrivning brukar vara under 2-3 månader beroende på vilken typ av arbete du har. Ofta är du fullt rehabiliterad efter 6-12 månader.

Vad innebär rehabiliteringen?

Att rehabträna efter din operation är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat och funktion. Som en självklar del av din behandling hos oss tar vi fram en individuell rehabiliteringsplan som är specialanpassad efter dina förutsättningar. Målsättningen är att återskapa fullgod styrka, funktion och rörlighet och öka din tillit till ryggen. Detta kommer ge dig bästa förutsättningar för en god livskvalitet och hjälpa till att förebygga framtida problem. Ofta är du fullt rehabiliterad efter 6-12 månader och därefter rekommenderar vi att du fortsätter friskvårdsträna för att bibehålla bästa möjliga rygghälsa.  Alla fysioterapeuter på RKC har lång erfarenhet av behandling, diagnostik och rehabilitering av ryggåkommor och smärta i ryggen.

Vill du ha mer information? Här kan du läsa mer om den rehabilitering vi erbjuder här på RKC.