Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Diagnos

Kotglidning i ländryggen (spondylolistes)

Kotglidning, eller kotförskjutning eller spondylolistes som det också kallas, betyder att en kota i ryggen glider i förhållande till kotan intill. Oftast glider en kota framåt i förhållande till underliggande kota. Orsaken kan vara antingen åldersförändringar i disk och bakomliggande facettleder eller en bendefekt med spaltbildning i kotbågen. Orsaken till denna spaltbildning är oftast en genetisk svaghet i kotbågen, ibland kombinerat med en traumatisk belastning varför denna ryggdiagnos är vanligt förekommande hos vissa elitidrottare.

Röntgenbild som visar en kotglidning av nedersta kotan i ländryggen.

MR av ländryggen som visar glidning av nedersta kotan i ländryggen. Vid uttalad glidning kan nervrötterna på samma nivå hamna i kläm vilket kan ge smärtor och domningar i benen.

Symtom och utredning av spondylolistes

De vanligaste symptomen vid kotglidning är smärta i ländryggen i kombination med smärta som strålar ut i klinkor och baksidan av benen. Vid större glidningar uppstår ibland trängsel i nervrotskanalerna vilket kan påverka nerverna till benen som kan ge upphov till domningar, känselnedsättning och försvagning av muskulaturen.
Utredning av misstänkt spondylolistes består av röntgen, datortomografi och magnetkameraundersökning.

Behandling och operation vid kotglidning

Den första behandling som prövas vid kotglidning är i sjukgymnastik och ibland värktabletter. Om denna behandling inte är tillräcklig kan steloperation vara ett alternativ. Vid en steloperation låses rörligheten mellan kotorna med skruvar och stag och därefter lägger man transplanterat ben, som tas från närliggande kotor, mellan kotorna. Det tar ca 6 – 12 månader innan steloperationen är helt läkt och under den tiden stabiliserar skruvarna kotorna. Om det är trångt i nervrotskanalerna och patienten har symptom ner i benen så friläggs nerverna under operationen.

Risker vid en steloperation

Risken vid operation är mycket låg och den vanligaste komplikationen är ytlig sårinfektion vilket kan åtgärdas med antibiotikabehandling. Allvarligare komplikationer som djup sårinfektion och nervskador är mycket ovanliga och ligger under 1%. Under operation kan det gå hål på hinnan som omger nerverna och det uppstår då ett läckage av ryggmärgsvätska. Hålet läker snabbt men kan i vissa fall leda till huvudvärk en tid efter operation. Behandling är sängläge 1 – 2 dygn efter operation, vilket förlänger den normala vårdtiden något.

Vårdtid

Du kommer till oss på operationsdagens morgon. Vårdtiden är oftast 3-4 dygn

Resultat efter en steloperation

Det vanligaste slutresultatet vid en steloperation är en betydligt lägre ryggsmärta och en förbättrad livskvalitet men endas ett fåtal patienter blir helt smärtfria. Enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi blir ca 70 % av patienterna i Sverige mycket nöjda eller nöjda med resultatet, 20 % upplever ingen förbättring och 5 – 10 % är missnöjda. Återhämtningstiden efter operation är oftast 2 – 3 månader men kan variera stort och de flesta upplever en fortsatt kontinuerlig förbättring upp till 1 – 2 år efter operation.

Det finns en del faktorer som kan öka risken för komplikationer efter operation. Rökning är en sådan faktor och dessutom något du kan påverka själv. Därför är det en klar fördel om du kan sluta att röka redan när du får din remiss till oss då detta ökar förutsättningarna för ett gott behandlingsresultat. Även om vi bedömer att du inte behöver en operation och ska behandlas på annat sätt, ger ett rökstopp dig större chanser till förbättring. Det finns hjälp att få för att klara av att sluta med rökningen, information finns på slutarokalinjen.se.

Sjukskrivning efter operationen

Sjukskrivningens längd efter operation beror bl.a. på vad du har för arbete, men brukar vara 2-3 månader.

Film om vad som sker före, under och efter en steloperation i ländryggen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.